Ochrana osobních údajů + Cookies

Hlavní strana -Ochrana osobních údajů + Cookies

Ochrana osobních údajů + Cookies

Ochrana osobních údajů - informační portál Kalimera Řecko

Pro účely a fungování webových stránek www.kalimera-recko.cz není nutné nikde zadávat žádné osobní údaje. Není vedena žádná databáze kontaktů. Nerozesíláme žádné newslettery.

Formulář - Napište nám

Pomocí tohoto formuláře nás můžete kontaktovat s nějakou otázkou, sdělit nám zajímavou informaci o určitém místě, poslat fotku atd., prostě cokoliv budete mít na srdci a co nám chcete sdělit. Tento formulář má možnost vyplnění pole „jméno“ a „e-mail“, které mohou být brány jako osobní údaje. Nicméně tyto položky jsou nepovinné, my je nevyžadujeme a je jen na vás, jestli je vyplníte. Pokud e-mail vyplníte, sdělujeme vám, že není ukládán do žádné databáze na serveru (přijde nám jako e-mail, tedy je to stejné, jako byste sami napsali e-mail ve svém poštovním klientovi a poslali nám ho). Zasláním fotografie či fotografií nám dáváte svolení je v rámci projektu Kalimera Řecko používat.

Formulář - Recenze hotelu

Tento formulář slouží pro sdělení informace ohledně vašeho dojmu z daného hotelu, spokojenosti s různými službami atd. Není vyžadován žádný přímý osobní údaj a je pouze na vás, co nám napíšete nebo jakou fotku nám zašlete. Máte samozřejmě právo nám napsat na e-mail info@kalimera-recko.cz a požadovat upravení recenze (v tom případě je však z vaší strany nutné dokázat, že jste danou recenzi napsali). Zasláním fotografie či fotografií nám dáváte svolení je v rámci projektu Kalimera Řecko používat.

Formulář - Poptávka zájezdu

Pomocí poptávkového formuláře nás můžete kontaktovat v případě, že chcete pomoci s výběrem Vaší dovolené, chcete zaslat nezávaznou nabídku zájezdů dle Vašich požadavků nebo se zeptat na cokoliv ohledně zájezdů (destinací, hotelů apod.). Tento formulář má možnost vyplnění pole „jméno“ a „kontakt (email / telefon)“, které mohou být brány jako osobní údaje. Položka "jméno" je nepovinná a je jen na Vás, jestli ji vyplníte. Pokud však nevyplníte žádné kontaktní údaje "email / telefon", nemůžeme Vám na Váš dotaz odpovědět a zpráva se proto neodešle. Pokud e-mail vyplníte, sdělujeme Vám, že není ukládán do žádné databáze na serveru (přijde nám jako e-mail, tedy je to stejné, jako byste sami napsali e-mail ve svém poštovním klientovi a poslali nám ho).

Co je to cookie

Cookie je malý soubor, který je uložen ve vašem zařízení a je používán pro statistiky, zlepšení funkce webových stránek atd.

Svolení s použitím cookies

Než začnete využívat naše webové stránky, musíme získat váš souhlas s používáním cookie. Proto má naše stránka v její spodní části "Nastavení ochrany soukromí a souborů cookie", která vás informuje o použití cookies, a kde jste požádáni o povolení s používáním cookies. Fungování webu www.kalimera-recko.cz není závislé na používání cookies, mějte ale prosím na paměti, že některé části webu mohou být zobrazeny jinak (např. stránkování či zobrazení výpisu hotelů apod.), pokud budou cookies zakázány nebo pokud budou všechna nastavení v defaultním stavu.

Kontrola a mazání cookies

Cookies nepoužíváme s úmyslem shromažďovat osobní informace o našich uživatelích. Přesto mohou být některé ze zpracovávaných informací považovány za osobní data. Pokud chcete omezit nebo zablokovat cookies na našich webových stránkách (nebo na jakýchkoli jiných webových stránkách), můžete to udělat tak, že změníte nastavení vašeho webového prohlížeče. Pokud se chcete dozvědět více o této možnosti, použijte funkci „Pomoc“ svého prohlížeče. Pokud máte zájem o informace ohledně mazání cookies z prohlížeče vašeho mobilního zařízení, podívejte se prosím do uživatelského průvodce zařízení.

Cookies třetích stran

Další skupinu představují cookies třetích stran (např. Google Analytics pro analýzu návštěvnosti konkrétní webové stránky či určité služby, cookies provozovatelů reklamních systémů, které jsou na našich stránkách provozovány, nebo Google translator pro překlad stránek). Tyto cookies jsou řízeny třetími stranami a my nemáme přístup ke čtení nebo zápisu těchto údajů. Informace naleznete u daných firem (viz odkazy níže).

Google:
https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=cs, https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=cs
Seznam::
https://napoveda.sklik.cz/personalizovana-reklama/ , https://www.seznam.cz/reklama/cz/obsahovy-web/pravidla-reklamy/gdpr

Ochrana osobních údajů - cestovní agentura

V tomto dokumentu naleznete informace o zpracování Vašich osobních údajů a o právech souvisejících se zpracováváním Vašich osobních údajů v rámci naší činnosti, tedy v souvislosti se službami, které Vám poskytujeme.

Nakládání s osobními údaji se řídí platnými právními předpisy, zejména:

 • nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“)
 • a zákonem 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění.

Tento dokument slouží k Vašemu řádnému informování o rozsahu, účelu, době zpracování osobních údajů a k poučení o Vašich právech v souvislosti s jejich ochranou.
Ochraně Vašeho soukromí a osobních údajů věnujeme patřičnou pozornost. Tyto údaje považujeme za důvěrné a zachováváme o nich mlčenlivost. Klademe odpovídající důraz na bezpečnost při jejich zpracování, na výběr našich smluvních partnerů a dodržování zákonných pravidel.

Správce Vašich osobních údajů

Správcem osobních údajů je cestovní agentura Mgr. Monika Horská (CA Mgr. Monika Horská, Kalimera Řecko) se sídlem Březinova 354, 676 02 Moravské Budějovice, IČO 07055994, s oprávněním provozovat činnost cestovní agentury na základě živnostenského oprávnění.

Kontaktní údaje správce:
Mgr. Monika Horská
Březinova 354, 676 02 Moravské Budějovice
monika@kalimera-recko.cz, tel.: 774 520 628

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Jaké osobní údaje zpracováváme

Zpracováváme pouze takové osobní údaje, abychom Vám mohli nabízet a poskytovat naše služby a zákaznickou podporu, dále abychom dodrželi naše zákonné povinnosti a také abychom chránili i naše oprávněné zájmy.
Shromažďujeme osobní údaje o našich zákaznících, včetně potenciálních klientů, kteří mají o naše služby zájem a kteří nás oslovili např. prostřednictvím poptávkového formuláře, e-mailu či telefonicky.

Zpracováváme zejména tyto kategorie osobních údajů:

 • základní identifikační údaje, které jsou součástí každé smlouvy o zájezdu – zpravidla titul, jméno, příjmení, datum narození (nebo rodné číslo), adresa bydliště (ulice, číslo popisné, PSČ, obec, země pobytu), státní občanství, podpis,
 • kontaktní údaje, které jsou taktéž součástí smlouvy o zájezdu a které nám slouží pro komunikaci s Vámi – kontaktní adresa (ulice, číslo popisné, PSČ, obec, země pobytu), e-mail, telefon,
 • další identifikační údaje, které mohou být součástí smlouvy o zájezdu nebo jsou potřeba k prodeji doplňkových služeb (ubytování, letenek, cestovního pojištění atd.) – typicky číslo cestovního dokladu, datum jeho vydání a platnosti, kód vydávající země, místo narození, pohlaví, bankovní spojení, SPZ automobilu, údaje týkající se speciálních požadavků klienta na přepravu, ubytování a jiné cestovní služby (např. zdravotní problémy, těhotenství, alergie) apod.

Výše uvedená ustanovení platí přiměřeně i ve vztahu k osobám, v jejichž prospěch zákazník smlouvu o zájezdu uzavřel (spolucestující). Uzavřením smlouvy o zájezdu zákazník prohlašuje, že je oprávněn souhlasy za spolucestující osoby udělit, a to ať už na základě smluvního či jiného zastoupení.

Důvod a účel zpracování osobních údajů

a) Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely zprostředkování prodeje zájezdů smluvních cestovních kanceláří, zejména tedy pro účely Vaší smlouvy o zájezdu, včetně doplňkových cestovních služeb (cestovního pojištění, letenek, ubytování). Pracujeme s nimi:

 • při jednání o uzavření smlouvy (při komunikaci s Vámi na základě Vaší nezávazné poptávky),
 • při samotném uzavření smlouvy (při rezervaci zájezdu u pořádající cestovní kanceláře, vyplnění potřebných údajů do návrhu smlouvy a při podpisu finální smlouvy o zájezdu)
 • i při jejím následném zpracování, příp. změnách apod.

Vaše osobní údaje tak zpracováváme pouze v rozsahu nezbytném pro tyto účely. Jedná se o všechny údaje, které jsou uvedeny ve smlouvě o zájezdu nebo v rezervaci služeb u pořádající cestovní kanceláře vč. jejich změn.
Poskytnutí Vašich osobních údajů pro tento účel je zcela dobrovolné, je však nezbytné pro provedení opatření před uzavřením smlouvy na základě Vaší poptávky, pro uzavření příslušné smlouvy a jejího splnění. V případě neposkytnutí požadovaných osobních údajů k tomuto účelu s Vámi Správce nemůže jednat a přijmout nezbytná opatření před uzavřením smlouvy ani uzavřít smlouvu a zajistit splnění z ní vyplývajících práv a povinností.

b) Vaše osobní údaje dále zpracováváme pro účely plnění právních povinností. Po podpisu smlouvy o zájezdu CA uchovává a zpracovává Vaše osobní údaje uvedené ve smlouvě za účelem plnění svých právních povinností, a to v rozsahu, za podmínek a pro účely stanovené platnými obecně závaznými právními předpisy. Jedná se zejména o daňové předpisy, předpisy o účetnictví a archivnictví, předpisy upravující promlčecí lhůty apod.

Způsoby zpracování osobních údajů

Zpracování Vašich osobních údajů je prováděno manuálně samotným Správcem.

Přístup k Vašim osobním údajům a jejich zabezpečení

Pro účely zpracování Vašich osobních údajů má k Vašim osobním údajům přístup CA Mgr. Monika Horská, Kalimera Řecko jako Správce. Vaše osobní údaje jsou následně předávány pořádající cestovní kanceláři (která je rovněž v roli správce), a to pro vytvoření rezervace zájezdu a smlouvy o zájezdu. S Vašimi osobními údaji dále pořádající CK nakládá již v souladu se svými pravidly pro ochranu osobních údajů (např. při předávání údajů hotelům, leteckým společnostem apod.).
Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení Vašich osobních údajů a že k osobním údajům má přístup pouze sám Správce. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

Vaše práva

Za podmínek stanovených v GDPR máte:

 • právo na přístup ke svým osobním údajům, které o Vás zpracováváme,
 • právo na opravu osobních údajů, které o Vás zpracováváme, popř. omezení jejich zpracování, pokud k tomu nastaly stanovené podmínky,
 • právo na výmaz osobních údajů, pokud k tomu nastaly stanovené podmínky,
 • právo vznést námitku proti zpracování,
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v tomto dokumentu, pokud jste nám dali výslovný souhlas se zpracováním některých údajů,
 • právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

Svá práva můžete uplatnit nejlépe elektronicky, na email monika@kalimera-recko.cz.

Závěrečná ustanovení

Správce je oprávněn tyto podmínky změnit a průběžně aktualizovat. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní Správce na svých internetových stránkách.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 1. 2020.