Lesbos

Hlavní strana -Lesbos

Ostrov Lesbos - Egejské ostrovy (Severní Egeis)

Ostrov Lesbos, známý také pod jménem Mytiliny, leží v severovýchodní části Egejského moře, asi 180 km od Atén a 10 km od turecké pevniny. Je sopečného původu a se svými 1630 km² se řadí na třetí místo mezi největší řecké ostrovy, po Krétě a Euboie. Hlavním městem ostrova jsou Mytilény.

Ostrov Lesbos patří k nejúrodnějším ostrovům Řecka. Říká se mu také „ostrov oliv“. Především jižní a východní část pokrývají olivovníky, kterých na celém ostrově roste až 18 milionů. Lesbos je vyhlášený svojí výbornou kuchyní, která pracuje hlavně s mořskými plody a rybami. Známý je i díky chutným sardinkám, které se tu loví ve dvou velkých zátokách Yera a Kaloni.

Tradice, umění a zajímavá historie ovlivňují i současný život na Lesbu. Podle nejstarších mýtů ostrov objevily a osídlily múzy. Staré báje ale vyprávějí, že prvním králem na ostrově byl Makaras, syn boha slunce Helia. Tento bájný král měl pět dcer a čtyři syny, jejichž jména nesou nejdůležitější města ostrova. Po jednom z Makarasových zeťů, Lesbovi - synovi antického hrdiny Lapithose, je pojmenovaný celý ostrov. Lesbos byl pravděpodobně osídlen již ve 4. tisíciletí př. n. l., antický básník Homér zmiňuje ostrov v obou svých eposech Ilias a Odyssea.

Známou osobností spojovanou s ostrovem Lesbos je antická básnířka Sapfó. Sapfó zde žila v 6. století př. n. l. a vedla internátní dívčí školu. Její básně byly na svoji dobu velmi unikátní, protože je psala v první osobě a opěvovala v nich život a lásku a otevřeně popisovala své pocity. Často prý dávala najevo lásku i k ženám, se kterými měla mít i milostný poměr. Zda je to pravda, či nikoliv, nebylo nikdy podloženo. Převažuje spíše názor, že šlo o pomluvy lidí tehdejší společnosti, kteří nemohli skousnout velkou emancipovanost básnířky. Nicméně, jméno ostrova posloužilo k označení ženské homosexuální orientace a ostrov je i dnes vyhledáván páry s lesbickou orientací.

Lesbos se pomalu stává oblíbenou prázdninovou destinací. Na jaře a na podzim turisté ostrov vyhledávají především pro krásnou přírodu, stvořenou k horským túrám a pozorování ptáků, v letních měsících sem návštěvníci míří za sluníčkem a relaxací u moře. Lesbos je spíše klidným místem, a i když jsou zde zahraniční turisté mile vítáni, ve většině měst a vesnic převažuje tradiční způsob života místních obyvatel. Na prvním místě je pro ostrovany stále zemědělství, zejména pěstování oliv a pastevectví.