Řecká historie a mytologie

Hlavní strana -Řecká historie a mytologie

Množství fascinujících legend, příběhů, bájných postav i symbolů.. to vše se skrývá pod pojmem řecká mytologie. Starověké Řecko bylo vyspělou civilizací a zvídaví Řekové se snažili popsat a vysvětlit vše kolem sebe, včetně přírodních úkazů i stvoření světa. A tak vznikli řečtí bohové, bájní hrdinové i mytologické příšery.

Na úvahy o vzniku světa navázaly další... o příčinách lidského chování, o uspořádání lidské společnosti, o podstatě samotného bytí. Antická řecká filozofie velmi zásadním způsobem ovlivnila rozvoj celé západní filozofie a mnoho ze starověkých řeckých filozofů je dodnes citováno. Dochované spisy antických řeckých vědců, filozofů a spisovatelů položily základy moderní společnosti a kultury v celosvětovém měřítku. Významní řečtí filozofové Sokratés, Platón, Aristoteles, Pythagoras, nejstarší řecký básník Homér, otec dějepisu Hérodotos, slavní řečtí dramatici Sofoklés, Euripidés či Aristofanés a mnoho dalších.

Na úrovni politické sestávalo Starověké Řecko z jednotlivých městských států (tzv. polis), kterých bylo ohromné množství (více než tisíc). K nejvýznamnějším starověkým městským státům patřily především Athény, Sparta, Théby, Korint, Rhodos či Syrakusy. Tyto městské státy byly na sobě nezávislé, s vlastním zákonodárným i soudním systémem, a soupeřily mezi sebou o moc a co nejlepší postavení v rámci politického a společenského uspořádání v rámci antického Řecka (řecké války). Měly však také mnoho společného, zejména kulturu a tradice, a rovněž je spojoval boj proti společnému nepříteli, ohromné Perské říší (řecko-perské války).