Athény - hlavní město

Hlavní strana -Athény - hlavní město

Athény nebo Atény (řecky Athínai) jsou hlavním městem Řecka a historickým městem světového významu. Athény jsou považovány za místo vzniku mnoha intelektuálních myšlenek a uměleckých směrů klasické civilizace a v obecném směru tak i za rodiště západní civilizace.

Historie Athén je velmi dlouhá a bohatá a především období antiky se do ní zapsalo nesmazatelně. „Město bohů a filozofů“ – i tak se Athénám říká. Ale každá z historických epoch zanechala na dnešní podobě města nějakou stopu. Athény jsou však zároveň i moderním turistickým městem s množstvím muzeí, galerií, výstav a koncertů.

Základní informace o městu Athény

Athény jsou hlavním městem Řecka a oblíbenou turistickou destinací v celosvětovém měřítku. Nacházejí se na jihu Balkánského poloostrova v pevninské části Řecka, konkrétně na řeckém poloostrově Attika. Athény patří k městům s největší hustotou zalidnění.

více
Athény - turistický průvodce

Cestovní ruch je klíčovým odvětvím hospodářské činnosti Řecka a hlavní město Athény patří mezi nejvýznamnější turistické cíle této země. Během posledních let navíc Athény zaznamenaly obrovský nárůst v počtu turistů. Čím toto historické velkoměsto láká návštěvníky z celého světa? A co od jeho návštěvy můžete očekávat?

více
Athény a nejznámější historické památky

Athény patří mezi nejvýznamnější historická města Evropy a na svém území ukrývají opravdové architektonické poklady. Obdivovat zde můžeme množství cenných památek pocházejících z různých historických epoch, přičemž nejvíce známé jsou pozůstatky původních antických staveb. Najdeme tu však i zajímavé památky z dob Říše římské, typické byzantské stavby, stopy turecké architektury i prvky výrazně moderní.

více
Historie města Athény

Historie hlavního města Athény sahá velmi hluboko do minulosti, neboť město je trvale obýváno už více než tři tisíce let a v 1. tisíciletí př. n. l. se Athény staly hlavním a nejvýznamnějším městem antického Řecka. Kulturní a společenské úspěchy, kterých Athény dosáhly během 5. století př. n. l., vytvořily základy západní civilizace.

více

Athény – hlavní město Řecka, rušné evropské velkoměsto a významná archeologická oblast – v tomto městě je opravdu co obdivovat! Jen se ale neztratit! Mapa řeckého města Athény.

více