Historie ostrova Zakynthos

První zmínky o ostrově Zakynthos nalezneme již v řecké mytologii, která ostrov vyobrazuje jako zelený ráj s kouzelnou přírodou a místo pro kratochvíle řeckých bohů. Za zakladatele a prvního vládce ostrova je označovaný Zakynthos, syn trojského krále Dardana.

Z hlediska svého umístění se Zakynthos postupně stával významným řeckým ostrovem a řada mocností se nad ním snažila prosadit svůj vliv. Jeho strategického postavení si jako první všimli Římané, kteří ostrov obsadili v 2. století př. n. l. a přinutili zdejší obyvatele podřídit se jejich nadvládě. Následně, ve 4. století, byl ostrov připojen do sféry vlivu Byzantské říše a toto období se vyznačovalo především rozvojem křesťanství a výstavbou církevních i obranných staveb. V mezidobí ostrov zažíval spíše nejistotu a musel se bránit nájezdům různých kmenů. Významnou epochou zakynthoské historie bylo tzv. benátské období (15. až 18. století). Vliv Benátčanů je na ostrově patrný dodnes, a to zejména v oblasti architektury a kultury. Ostrovu Zakynthos se někdy také přezdívá „řecké Benátky“.

Následující období se nese v duchu snah o vznik svobodného Řecka. Důležitým impulsem byla v tomto směru francouzská nadvláda, která trvala sice krátce, ale její heslo „rovnost a spravedlnost“ podnítilo u Řeků nový směr smýšlení. Obyvatelé Zante otevřeně podporovali Řeky proti Turkům během řecké války za nezávislost (r. 1821), zatímco sami byli v područí Britů. Po odtržení Řecka z tureckého vlivu už jónské ostrovy nic nezastavilo a v r. 1864 se připojily ke svobodnému Řecku.

Moderní éru historického vývoje ostrova Zakynthos poznamenaly dva zásadní momenty – druhá světová válka, kdy byla svoboda řeckých ostrovů znovu dočasně omezena, a ničivé zemětřesení, které zasáhlo oblast v r. 1953. Silné zemětřesení a následné devastující požáry byly pohromou především pro infrastrukturu a památky ostrova, dochoval se opravdu jen zlomek z historického bohatství ostrova. Obyvatelé ostrova se ale při obnově měst a památek snažili co nejvíce zachovat jejich původní vzhled.

V současnosti patří Zakynthos k turisticky nejoblíbenějším řeckým ostrovům – má nádherné a čisté pláže, menší i větší turistická letoviska a spoustu zajímavým tipů na výlet, ať již preferujete přírodní zajímavosti či historické památky.