Greece

Historie ostrova Zakynthos

O počátcích osídlení ostrova se dozvídáme ze spisů starověkého řeckého básníka Homéra, který se o Zakynthosu zmínil v eposech Iliada a Odysea. Popisuje ho jako ostrov plný lesů a tvrdí, že původními obyvateli ostrova byli osadníci z peloponéské oblasti, konkrétně z Arkádie. Za zakladatele ostrova je označován Zakynthos, syn trojského krále Dardana.

více

Soupeření o Zakynthos

Význam Zante v očích mocností roste

Římské období: 191 př. n. l. - 4. století (Římská říše jako státní útvar starověkého Říma existovala v letech 27 př. n. l. až 395 n. l., kdy se rozpadla na Východořímskou říši a Západořímskou říši)
Byzantské období: 4. století - 15. století (Byzantská říše neboli Východořímská říše existovala od roku 395 do poloviny 15. století)
Benátské období: 1485 - 1797


více

Boje za nezávislost

Vznik svobodného Řecka

Nová éra společenského smýšlení obyvatel Jónských ostrovů přišla s francouzskými republikány a jejich heslem „Rovnost a spravedlnost“. Tuto dosud nepoznanou formu státního zřízení tak podporovaly spíše nižší společenské vrstvy, v nichž nové svobody probudily touhu po rovnosti a nezávislosti. Šlechta se však nehodlala jen tak svých výsad vzdát a podpořila proto dohodu Ruska a Turecka, které následně převzaly vládu nad ostrovem. Tyto změny ale v obyvatelích Zakynthosu podnítily snahy o právo na sebeurčení. Během britské okupace aktivně podporovali Řeky ve válce za nezávislost a v roce 1864 se Jónské ostrovy staly součástí Řecka.

více

Svoboda řeckého ostrova byla omezena za druhé světové války, kdy se Zakynthos dostal do područí cizích mocností. Ostrov obsadila italská a následně německá vojska, a to až do roku 1944, ve kterém byl Zakynthos osvobozen a znovu připojen k Řecku. Jen o pár let později, v roce 1953, ale na Zante čekala další těžká zkouška – velké zemětřesení a následný devastující požár zničily téměř všechny budovy ve městě. Přesto se ale obyvatelům ostrova podařilo město obnovit do původní podoby.

více