Řečtí hrdinové a postavy

Hlavní strana -Řecká historie a mytologie -Řečtí hrdinové a postavy

Řecké báje a legendy jsou plné hrdinů, jejichž životní příběhy v sobě často nesou poselství a mnohé z nich používáme dodnes ve formě přirovnání, např. Achillova pata, Daidalova muka či odysea.