Greece

Titáni

Země (Gaia) a mocný Úranos zplodili 12 potomků Titánů, ohromných svými rozměry. Na naléhání matky se Titáni vzbouřili proti svému otci Úranovi a svrhli jej do Tartaru. Titáni byli prvotními vládci světa a zplodili první olympské bohy.

V řecké mytologii je Atlas titán, který na své šíji drží nebeskou klenbu - jako trest za to, že vedl vzpouru proti bohům. Byl synem titána Íapeta a Klymené (dcera titána Ókeana). Jeho bratry byli Prométheus, Epimétheus a Menoitios.

více

V řecké mytologii byl titán Epimétheus synem titána Íapeta a Klymené. Ženou Epiméthea se stala krásná Pandora.

více

V řecké mytologii je Foibé titánka, který byla dcerou Urana a Gaii (dle Olympského mýtu), či byla dcerou Eurynomé a Ofióna (dle Pelasgického mýtu).

více

V řecké mytologii je Hyperion titán, který byl synem Urana a Gaii (dle Olympského mýtu), či byl synem Eurynomé a Ofióna (dle Pelasgického mýtu). Je označován i jako bůh pozorování, či bůh slunce.

více

V řecké mytologii byl titán Iapetos synem Gaie (bohyně země) a Úrana (bůh nebe). Byl označován za titána smrtelného života.

více

V řecké mytologii je Koios titán, který byl synem Urana a Gaii (dle Olympského mýtu), či byl synem Eurynomé a Ofióna (dle Pelasgického mýtu). Měl být bohem rozumu.

více

V řecké mytologii byl titán Kríos synem Urana a Gaii (dle Olympského mýtu), či byl synem Eurynomé a Ofióna (dle Pelasgického mýtu).

více

V řecké mytologii je Kronos titán. Je synem Země (Gaia) a Nebe (Úranos). Na naléhání matky se Kronos postavil svému otci Úranovi a po jeho svržení se stal vládcem všeho. Osudu ale neunikl a nakonec musel čelit hněvu vlastního syna Dia.

více

V řecké mytologii byl titán Menoitos synem titána Íapeta a Klymené. Jeho bratři se jmenovali Epimétheus, Prométheus a Atlas.

více

V řecké mytologii představuje Mnémosyné titánku, která byla dcerou Urana a Gaii (dle Olympského mýtu), či byla dcerou Eurynomé a Ofióna (dle Pelasgického mýtu). Také je zosobněním paměti a rozpomínání se.

více

V řecké mytologii ztělesňuje Okeanos titána, který byl synem Urana a Gaii (dle Olympského mýtu), či byl synem Eurynomé a Ofióna (dle Pelasgického mýtu). Byl bohem nesmírného hlubokého proudu, který obtékal celou zemi.

více

V řecké mytologii je Prométheus titánem, synem titána Íapeta a Klymené. Jeho bratry byli Epimétheus, Menoitios a Atlas.

více

V řecké mytologii je Rheia titánkou, dcerou Země (Gaia) a Nebe (Úranos). Dle Homéra je představována jako matka bohů. Jejími sourozenci byli Titáni Ókeanos, Koios, Kríos, Hyperíón, Íapetos, Kronos a Titánky Foibé, Theia a Téthys.

více

V řecké mytologii je Téthys titánka, která byla dcerou Urana a Gaii (dle Olympského mýtu), či byla dcerou Eurynomé a Ofióna (dle Pelasgického mýtu).

více
12>