Titáni

Země (Gaia) a mocný Úranos zplodili 12 potomků Titánů, ohromných svými rozměry. Na naléhání matky se Titáni vzbouřili proti svému otci Úranovi a svrhli jej do Tartaru. Titáni byli prvotními vládci světa a zplodili první olympské bohy.