Greece

Řečtí bohové - ostatní

Hlavní strana - Řecká mytologie - Řečtí bohové - ostatní

Nejmocnější řečtí bohové sídlili na hoře Olymp. Kromě nich ale životy obyčejných lidí ovlivňovala celá řada dalších bohů a polobohů, a to dobrých i těch zlých. Pojďte se seznámit například s Afroditou, Nemesis, Chárónem, Morfeem a dalšími.

V řecké mytologii je Asteria dcerou titánů Koia a Foibé. Její sestrou byla Létó.

více

V řecké mytologii je Astraios otcem hvězd a větrů. Byl synem titána Kríose a Eurybie a jeho bratři se jmenovali Pallás a Persés.

více

V řecké mytologii je Diké bohyně spravedlnosti, zobrazována jako mladá žena držící v jedné ruce váhy a v druhé meč. Byla dcerou titánky Themis a Dia.

více

V řecké mytologii je Éós bohyně ranních červánků (potažmo úsvitu), která je dcerou titánky Thei a titána Hyperiona. Její sourozenci se jmenují Hélios (bůh slunce) a Seléné (bohyně měsíce).

více

V řecké mytologii je Eurybia dcerou boha mořských hlubin Ponta. Jejím manželem se stal titán Kríos.

více

V řecké mytologii je Hélios bůh slunce, potažmo zosobnění slunce samotného. Je synem titánky Thei a titána Hyperiona. Jeho sestry se jmenují Seléné (bohyně měsíce) a Éós (bohyně ranních červánků).

více

V řecké mytologii zosobňuje Hypnos boha spánku a spánek samotný. Byl synem Nykty (bohyně noci) a Thanata (bůh smrti). Jiné zdroje uvádějí, že Thanatos byl jeho bratr a jeho otcem byl Tartaros, či Erebos.

více

V řecké mytologii je Charón převozník mrtvých do podsvětí. Charón byl synem boha věčné tmy Ereba a bohyně noci zvané Nyx.

více

V řecké mytologii je Klymené dcerou titána Ókenáa a Téthys.

více

V řecké mytologii je Létó bohyně plodnosti. Jejími rodiči byli titáni Koia a Foibé a měla jednoho sourozence, sestru Asterii. Miloval ji Zeus, ale tato láska ji přinesla mnoho starostí.

více

V řecké mytologii je Métis bohyní rozumu, která byla dcerou titánů Okeana a Téthys. Měla tisíce sourozenců, mezi nimž byli například Styx, Klymené, Kirké, Eurynomé či Týché.

více

V řecké mytologii je Morfeus je bůh snů. Byl synem boha spánku Hypna a jeho manželky Pásithey. Jiné zdroje uvádějí, že jeho matkou byla bohyně noci Nyx. Jeho bratři se jmenují Fobétór (či Ikelos) a Fantasos.

více

V řecké mytologii je Nemesis bohyně odplaty, která byla dcerou Nyx (bohyně noci) a Ereba (bůh temnoty). Dle jiných zdrojů byla její matkou Diké (bohyně spravedlnosti) a otcem titán Ókeanos. Jeden zdroj dokonce uvádí, že byla zrozena bez otce.

více

V řecké mytologii je Pallás synem titána Kríose a Eurybie. Jeho se jmenovali Astraios a Persés.

více
12>