Greece

Řečtí bohové - ostatní

Hlavní strana - Řecká mytologie - Řečtí bohové - ostatní

Nejmocnější řečtí bohové sídlili na hoře Olymp. Kromě nich ale životy obyčejných lidí ovlivňovala celá řada dalších bohů a polobohů, a to dobrých i těch zlých. Pojďte se seznámit například s Afroditou, Nemesis, Chárónem, Morfeem a dalšími.

V řecké mytologii představuje Aiolos vládce větrů.

více

V řecké mytologii je Ananké bohyně osudové nutnosti. Všichni smrtelníci i bohové ji respektovali a vzdávali ji úctu.

více

V řecké mytologii je Asklépios řecký léčitel, který žil ve 13. století př. n. l. Navrhl systém léčení a uměl využívat byliny. Nakonec byl prohlášen za boha léčitelsví.

více

V řecké mytologii je Asteria dcerou titánů Koia a Foibé. Její sestrou byla Létó.

více

V řecké mytologii je Astraios otcem hvězd a větrů. Byl synem titána Kríose a Eurybie a jeho bratři se jmenovali Pallás a Persés.

více

V řecké mytologii je Diké bohyně spravedlnosti, zobrazována jako mladá žena držící v jedné ruce váhy a v druhé meč. Byla dcerou titánky Themis a Dia.

více

V řecké mytologii je Éós bohyně ranních červánků (potažmo úsvitu), která je dcerou titánky Thei a titána Hyperiona. Její sourozenci se jmenují Hélios (bůh slunce) a Seléné (bohyně měsíce).

více

V řecké mytologii je Eurótás říční bůh. Zároveň je zosobněním stejnojmenné řeky, která protéká Spartou a vlévá se do Lakónské zátoky.

více

V řecké mytologii je Eurybia dcerou boha mořských hlubin Ponta. Jejím manželem se stal titán Kríos.

více

V řecké mytologii představuje Forkýs mořského boha, který je zároveň strážcem moře a hlídačem všech mořských příšer. Byl synem Ponta (bůh mořských hlubin) a Gaie (bohyně země).

více

V řecké mytologii je Glaukos mořský bůh, který měl dar věštění a díky němu pomáhal rybářům nacházet bohatá loviště ryb. Byl synem boha Poseidóna.

více

V řecké mytologii je Hímeros synem krále Lakedaimóna a Sparty (dcera říčního boha Eurótáse). Měl několik sourozenců, kterými byli Amyklás, Eurydika, Asiné a Kléodiké.

více

V řecké mytologii zosobňuje Hypnos boha spánku a spánek samotný. Byl synem Nykty (bohyně noci) a Thanata (bůh smrti). Jiné zdroje uvádějí, že Thanatos byl jeho bratr a jeho otcem byl Tartaros, či Erebos.

více

V řecké mytologii je Charón převozník mrtvých do podsvětí. Charón byl synem boha věčné tmy Ereba a bohyně noci zvané Nyx.

více
123>