Památky na ostrově Zakynthos

Ostrov Zakynthos, krásný zelený ostrov s úžasnou přírodou, v oblasti dochovaných historických památek ale bohužel poznamenaný tragickou událostí z r. 1953, kdy došlo k silnému zemětřesení. Zemětřesení následované rozsáhlými požáry zničilo téměř všechny budovy v hlavním městě a zanechalo následky po celém ostrově.

Obyvatelé ostrova si však vysloužili velký obdiv, protože se jim podařilo hlavní město i jiné památky obnovit, u některých z nich dokonce do jejich původní budovy, a tím zachovat jejich historický odkaz i pro další generace. Po celém ostrově je nejen v oblasti architektury a historických památek patrný zejména benátský vliv.

Architektura a kulturní památky v hlavním městě Zakynthos

Hlavní město Zakynthos v období před ničivým zemětřesením zdobily historické památky i soudobé elegantní budovy, stejně jako několik krásných kostelů, vyrostlo tu také mnoho buržoazních staveb a obyčejných domků. Benátský vliv prosazoval i novou výstavbu veřejných budov, silnic a mostů.

Zemětřesení a následný požár způsobily v r. 1953 v hlavním městě Zakynthos velkou katastrofu, protože bylo zničeno téměř celé město. Zachovány zůstaly pouze tři významné objekty, a to katedrála svatého Dionýsa, budova Národní banky a kostel svatého Nikolase. Následná rekonstrukce hlavního města byla velmi rozsáhlá a náročná s cílem zachovat městu Zante krásu a kouzlo, které mělo před touto událostí. Architektonickým prvkem, který byl typický pro období před zemětřesením a byl využíván také při opravě významných historických budov, jsou oblouky.

V hlavním městě Zante se nachází hned několik malebných náměstí. Náměstí sv. Marka bývalo centrem zakynthoského kulturního života. V období benátské nadvlády se ve zdejší kavárně (kasino) scházeli šlechtici, bohatí a obecně významní lidé ze Zakynthu. A právě na tomto náměstí se v r. 1797 chudí občané vzbouřili a spálili slavnou „Libro D´oro“ (knihu šlechticů) jako symbol osvobození se od Benátčanů. Dnes je náměstí sv. Marka čilým turistickým místem s tavernami, kavárnami a nejrůznějšími obchůdky.

Na náměstí sv. Marka stojí muzeum Solomos a Kalvos, které prostřednictvím uměleckých děl a osobních předmětů obou významných básníků, ale také historických uměleckých předmětů dalších důležitých osobností ostrova Zakynthos, představuje návštěvníkům život na ostrově v minulých staletích.

Dionysios Solomos je významný řecký básník, známý jako autor textu národní hymny a básně „Eleftheri Poliorkimeni. Podle legendy tuto báseň napsal, když seděl pod stromem na kopci Stranis. Na památku umělce Soloma je na kopci umístěna jeho busta.

Na počest Dionysia Soloma bylo v hlavním městě pojmenováno náměstí, největší a prý také nejpůvabnější náměstí ostrova Zakynthos, kde stojí i socha tohoto významného řeckého básníka s vyrytým řádkem jeho básně „Hymna ke svobodě“. V popředí se nachází další socha představující Slávu, ke které básník promlouvá skrze své básně.

Na Solomově náměstí se nachází hned několik historicky i kulturně významných budov – Byzantské muzeum, s rozsáhlou a jedinečnou sbírkou historických předmětů pocházejících z různých částí ostrova, či kostel svatého Mikuláše, nejstarší benátská stavba v hlavním městě Zakynthos. Ve velké budově na náměstí je umístěna Radniční knihovna. Kromě fotografií z ostrova Zakynthos před zemětřesením v r. 1953, knihovna uchovává také vzácné knihy týkající se zakynthoské historie a tradice, díla slavných spisovatelů či kopie starých novin.

Na kopci nad hlavním městem vyčnívá zřícenina benátského hradu Bochali, která dnes slouží i jako oblíbená vyhlídka, protože z vrcholu kopce lze pozorovat jak hlavní město Zakynthos, tak i další části ostrova a modré dálky Jónského moře. V minulosti na místě, kde se dnes rozkládají ruiny hradu, bývalo středověké město Zakynthos s mnoha domy i několika kostely.

Muzea na ostrově Zakynthos

V hlavním městě Zante, na Solomově náměstí, se nachází hojně navštěvované Byzantské muzeum Zakynthos. Rozsáhlá sbírka muzea se rozprostírá na obou podlažích budovy a návštěvníkům postupně odkrývá byzantské ikony vyřezávané ze dřeva, původní fresky z 15. až 17. století, obrazy z 18. století a např. také oleje na plátně umělců jako Doxaras, Koutouzis nebo Kantouni. Mnoho z děl zachycuje hlavní město Zakynthos ještě před zemětřesením a nabízí tak zajímavé srovnání se současnou podobou města. Sbírka muzea obsahuje i moderní řecké umění.

V blízkosti, na náměstí sv. Marka, stojí Muzeum D. Soloma a A. Kalva, které bylo založeno v polovině 20. století klubem obdivovatelů výtvarného umění na Zakynthu. Dionysios Solomos a Andreas Kalvos byli významní národní básníci a zajímavostí je, že muzeum uchovává i jejich relikvie. V muzeu mohou zájemci vidět mnoho portrétů věnovaných nejvýznamnějším zakynthoským občanům, sbírku erbů, dále také obrazy z 18. a 19. století, vyřezávanou keramiku, sochy, staré hudební nástroje i např. zbraně šlechtických rodů minulého století.

V hlavním městě Zakynthos se dále nachází Muzeum rodiny Romas, jedné z předních a nejstarších aristokratických rodin na ostrově. Alexander Romas patřil k významným osobnostem moderních politických a vojenských dějin Řecka, byl také ministrem vlády a předsedou řeckého parlamentu. Rozlehlé rodinné sídlo bylo po zemětřesení rekonstruováno a později přeměněno na muzeum.

Menší a tematicky zaměřená muzea nalezneme však i mimo hlavní město Zakynthos. V oblíbeném prázdninovém letovisku Tsilivi mohou turisté navštívit Námořní muzeum Milanio, které poutavě shrnuje námořní historii ostrova od nejstarších dob až po současnost. Sbírka obsahuje akvarely zachycující vývoj námořní dopravy i širokou škálu byzantských lodí od počátku Byzantské říše až po její zničení Turky v roce 1453.

Živé přímořské letovisko Laganas ukrývá na nádvoří hotelu Galaxy Beach Resort další zajímavou sbírku v podobě Historického válečného muzea. Unikátní trojrozměrné muzeum zachycuje účast řeckých vojáků ve významných válkách 20. století – ve vietnamské válce, korejské válce a druhé světové válce. Vystavené exponáty zahrnují originální zbraně, uniformy, polní vybavení, auta a další artefakty z těchto válečných konfliktů.

Přírodovědné muzeum Helmis je součástí vnitrozemské obce Agia Marina a jeho sbírky zahrnují vzorky flory a fauny zakynthoské přírody, zejména horniny a minerály, rostlinné a živočišné fosilie, lastury, ryby, ptáky nebo motýly.

V malé vesničce Pigadakia (nedaleko od střediska Alykes) se nachází malé Kulturní a zemědělské muzeum, které se věnuje historii a tradicím řeckého venkova, k vidění tu jsou historické pracovní nástroje, zemědělské stroje používané k mletí obilí a lisování hroznů a oliv i vzácná díla místního řemesla z 16. století.

Kostely a kláštery na ostrově Zakynthos

Pro zakynthoské kostely jsou charakteristické zvonice připojené k trojlodním bazilikám.

Nejvýznamnějším kostelem ostrova je Agios Dionysios, kostel svatého Dionýsa, který stojí na nábřeží hlavního města Zante. Kostel zasvěcený sv. Dionýsovi, ochránci ostrova Zakynthos, je jedním z nejlepších příkladů benátské architektury v Řecku. V současné podobě byl postaven v roce 1948 a o pár let později dokázal odolat silnému zemětřesení. Interiér kostela je bohatě vyzdoben freskami, malbami, velkými lustry, zlatými prvky a ve stříbrné rakvi jsou uloženy také relikvie sv. Dionýsa. Součást kostela tvoří také vysoká bílá zvonice a v noci je kostel i se zvonicí nádherně osvětlen.

Z druhé strany přístavu, na náměstí D. Soloma, stojí kostel sv. Mikuláše (Agios Nikolaos Molos), který pochází ze 16. století a je nejstarší benátskou stavbou ve městě Zakynthos. Jedná se o jednolodní, kamennou baziliku, v interiéru zdobenou nástěnnými malbami, ikonami a dalšími náboženskými klenoty.

Na blízkém náměstí sv. Marka nalezneme malý kostelík sv. Marka, který je mezi ostatními zakynthoskými kostely unikátní tím, že je katolický. Stojí hned vedle Muzea D. Soloma a A. Kalva.

Klášter Panny Marie ze Skopiotissy (Panagia Skopiotissa) stojí na vrcholku hory Skopos, v jihovýchodní části ostrova Zakynthos. Současná podoba kostela pochází ze 17. století, ale celý klášterní komplex patří k nejstarším na ostrově.

Na jižním výběžku ostrova se nachází klášter Panny Marie z Keriotissy (Panagia Keriotissa) s krásným nádvořím a velkou zvonicí, jejíž zvony jsou slyšet po celé horské vesničce Keri. Datum vzniku kostela není známo, ale svoji současnou podobu získal v 18. století. Kostel Panagia Keriotissa chrání také starobylý obraz Panny Marie, ke kterému se váže legenda.

Klášter Eleftherotria, neboli klášter svaté Matky Osvoboditelky, stojí ve vnitrozemí ostrova Zakynthos, v blízkosti vesnice Maherado, a pochází pravděpodobně z 15. století. Klášter Eleftherotria je krásný, dobře udržovaný a velmi specifický – zvenku vypadá spíše jako zámek než klášter, charakteristické je pro něj cimbuří a oblouky a barvy červená a bílá. V současnosti se jedná o ženský klášter.

Milovníci řecké architektury míří také do vesnice Anafonitria, jejíž součástí je nádherný klášter Anafonitria z 15. století, zasvěcený Panně Marii. Historie kláštera je spjata také se sv. Dionýsem, patronem ostrova, který tu prý trávil poslední roky svého života. Klášter stojí v severozápadní části ostrova Zakynthos, obklopen zelení a na první pohled upoutá věží, která stojí hned u vchodu. Částečně zničená věž, vybudovaná jako obranná, byla později využívaná jako zvonice. Hlavní částí kláštera je kostel s půdorysem trojlodní baziliky, uvnitř zdobený freskami a malbami a ukrývající cennou ikonu Panny Marie.

Nedaleko odtud, mezi obcemi Anafonitria a Volimes, stojí klášter Agios Georgios Gremnon (či Krimnon). Klášter pochází ze 16. století a byl jedním z nejvýznamnějších klášterů na ostrově, část svého života zde trávil historický mnich Pahomios Rousianos a svatý Gerasimos, patron ostrova Kefalonie. Dle vyprávění byl klášter Agios Georgios Gremnon napadaný a poničený piráty a v 17. století opravený v benátském stylu. Klášter stojí na okraji útesu (proto „gremnon“, což znamená „útes“), v blízkosti vyhlídky na slavnou zátoku Navagio.

Další zajímavá historická místa na ostrově Zakynthos

Oblíbené turistické letovisko Argassi se pyšní nejen pěknými plážovými hotely, ale i jednou zajímavostí, která se nachází přímo v jejich pohledu. Přímo na pláži stojí pozůstatky starobylého benátského mostu Argassi, postaveného na počátku 19. století. Most býval dříve součástí hlavní zakynthoské silnice, dnes jsou zbytky historického mostu už napůl v písku a napůl v moři.

Za vesnicí Argassi se v přírodě ukrývá další historická zajímavost, a to akvadukt Vrysakia, který byl v minulosti využíván k zásobování celé oblasti vodou. Pozůstatky akvaduktu jsou dobře zachovalé a přístupné po menší neasfaltované cestě vedoucí z Argassi směrem do zelené přírody do vnitrozemí ostrova.

Na západním pobřeží ostrova stále stojí malá, ale velmi dobře zachovalá benátská věž. Věž byla vybudována jako strážní a využívala se jako místo pro pozorování případných nepřátel přicházejících od moře. K tomuto účelu měla ideální polohu, protože z místa je vidět větší část západního pobřeží ostrova. K benátské věži se jezdí přes vesničku Exo Chora.

Dostanete-li se při svých toulkách až na samotný severní výběžek ostrova, objevíte tu stále aktivní maják Skinari a několik historických kamenných větrných mlýnů, z nichž dva byly uzpůsobeny pro ubytování hostů. Kamenný maják Skinari byl postaven na konci 19. století a dnes je chráněnou památkou.

Zakynthos a tradiční řecké vesnice

Jednou z nejstarších vesnic na ostrově Zakynthos je obec Gyri, která byla založena v 15. století na západním pobřeží ostrova. Gyri je velmi klidná vesnička se starým kostelem, zároveň také jedna z nejvýše položených vesnic na Zakynthu.

Vesničky, které zůstávají věrné tradiční řecké architektuře jsou v prvé řadě Keri, Maherado, Maries a Volimes.

Mapa ostrova Zakynthos – památky

Nejvýznamnější a nejnavštěvovanější památky ostrova Zakynthos, ale i ty méně známé, avšak něčím zajímavé, jsou přehledně vyznačeny na mapa ostrova Zakynthos.