Greece

Historie ostrova Santorini

První obyvatelé ostrov osídlili již v dobách pravěku, kolem roku 4 tisíce let př. n. l.  Ostrov Santorini byl později součástí tzv. minojské kultury, která se rozvíjela na Krétě v období let 2700 až 1450 let př. n. l a je považována za první evropskou vyspělou civilizaci.

V městečku Akrotiri se nachází archeologické naleziště z této doby. Po sopečné erupci, která ostrov zasáhla kolem roku 1600 př. n. l., pokryl osadu sopečný popel a skvěle ji tak zakonzervoval až do jejího objevení v roce 1967. V místě je otevřeno i archeologické muzeum. Vykopávky v Akrotiri jsou tak jistě zajímavým tipem na výlet.

K významným památkám z období starověku patří především pozůstatky starověkého města Théra. Město Théra bylo obydleno od 9. století př. n. l až do roku 726 a stalo se důležitým kulturním a obchodním centrem ostrova. Oblast se nachází poblíž skalního masivu Mesa Vouno, nedaleko nejvyššího vrcholu Santorini Profitis Ilias. Nalezené artefakty z města jsou vystaveny v muzeu v hlavním městě Fira.

V pozdějších dobách se na Santorini vystřídalo několik mocností.  Významnými dobyvateli byli Římané, kteří převzali nadvládu nad ostrovem ve 13. století. Patřili mezi námořní velmoci té doby a dali ostrovu jméno Santorini podle patronky ostrova – svaté Ireny.  V 16. století drželi moc nad ostrovem osmanští Turci, až se v 19. století stal ostrov opět součástí Řecka.

Starověká řecká mytologie mluví o stvoření ostrova Santorini jako o zázraku. Tato událost je spojena s příběhem o výpravě Argonautů, kdy Jáson a jeho společníci byli již na cestě domů, když přistáli na malém ostrově v Egejském moři a Eufémos tu měl zvláštní sen.

více

Během své dlouhé historie zažil ostrov Santorini hned několik vlivných civilizací a národů, které se tu usídlily. Jeho první a historicky velmi významní obyvatelé sem připluli z ostrova Kréta a byli označovaní jako tzv. Mínojci. Celá mínojská civilizace a především pak její náhlý zánik fascinují archeology již po dlouhou dobu.

více

Katastrofický výbuch vulkánu Strongyli postihl ostrov Théra v 17. století př. n. l. a z pohledu geologů se jedná o největší přírodní katastrofu starověku, ba dokonce historických dějin jako takových. Mohutná vulkanická erupce, při které vyletěla do vzduchu celá vnitřní část ostrova, navždy změnila jeho podobu a ovlivnila život i v okolních oblastech.

více

Starobylé město Théra bylo založeno v 9. století př. n. l. dórskými kolonisty ze Sparty, kteří vsadili na strategickou polohu hřbetu vysokého pohoří Mesa Vouno. Z počátku nedůležité osídlení ale postupně nabývalo na významu i společenském rozkvětu a své postavení si dokázalo udržet přes období helénismu až do římských dob.

více

Mezi léty 1200 až 1579 n. l. tvořil ostrov Théra součást Byzantské říše a v této době byl ve správě Benátčanů, kteří se zasloužili o vybudování několika významných, především obranných staveb. Následovalo období turecké nadvlády (1579 až 1821) spojené s rozvojem obchodu a námořních sil. Na druhou stranu ale mezi obyvateli ostrova stále více sílí touha po nezávislosti, která byla naplněna v řecké válce za nezávislost.

více

V roce 1912 byl ostrov Santorini připojen k Řecku, během 40. let 20. století se zapojil do konfliktu druhé světové války. Hlavním milníkem 20. století se ale stalo ničivé zemětřesení z roku 1956 a někteří autoři právě tuto katastrofu považují za počátek moderních dějin ostrova Santorini.

více