Řečtí spisovatelé

Západní společnost a její historické kořeny jsou pevně spjaty s kulturou antického Řecka a s tvorbou starověkých řeckých vědců, filozofů a spisovatelů. K nejvýznamnějším starověkým řeckým spisovatelům, jejichž díla měla zásadní vliv na moderní společnost a kulturu v celosvětovém měřítku, patří zejména Homér, Sofoklés, Hérodotos, Euripidés, Aristofanés, Platón či Aristoteles a další.