Greece

Řečtí bohové - stvořitelé

Hlavní strana - Řecká mytologie - Řečtí bohové - stvořitelé

Otázky týkající se stvoření světa zajímají lidstvo již dlouho a není proto divu, že tvoří významnou část celé řecké mytologie. Patří sem především Chaos (počátek všeho na světě), Země (Gaia), Podsvětí (Tartaros), Temnota (Erebos), Noc (Nyx) a další.

V řecké mytologii je Aithér bohem věčného světla. Jménem Aithér se někdy označuje dokonce nebe či samotný vesmír.

více

V řecké mytologii je Erebos bůh věčné tmy a sama věčná tma.

více

V řecké mytologii je Erós bůh lásky a láska sama. Sám Erós byl proti lásce bezmocný(pokud mu nepomohl jeho bratr Anterós) a mýty tak uvádějí i několik jeho milostných historek.

více

V řecké mytologii je Eurynomé bohyně, která vládla světu společně Ofiónem. Poté je oba dva svrhli Kronos a Rhea do Tartaru.

více

Gaia

(nazývaná také jako Gé)

V řecké mytologii je Gaia (Gé) bohyně země či přímo Země samotná. Ve starověké řecké kosmologii byla země považována za plochý disk, obklopený nebesy na jedné straně a na druhé straně Tartarem.

více

V řecké mytologii je Hémerá bohyně jasného dne.

více

V řecké mytologii je Chaos počátek všeho na světě.

více

Nyx

V řecké mytologii je Nyx bohyně noci.

více

Ofión

Ophioneus

V řecké mytologii je Ofión (také jinak Ophioneus) bůh, který vládl světu společně s Eurynomé (dcera Okenaose). Poté je oba dva svrhli Kronos a Rhea do Tartaru.

více

V řecké mytologii je Pontos bohem vnitřního moře, přístupného lidem.

více

V řecké mytologii je Tartaros mohutná propast se železnými zdmi a bránami, stvořená z prvopočátečního chaosu, nebo také bůh této propasti. Leží tak hluboko pod zemí, jak vysoko je nad ní nebe. Železná kovadlina by ze zemského povrchu padala na její dno devět dní a nocí. Je tam třikrát větší tma než v noci na světě.

více

V řecké mytologii je Úranos první bůh nebes (ačkoliv byl titán) a nebe samo.

více