Řecké války

Zatímco v řecko-perských válkách bojovaly řecké městské státy proti společnému nepříteli, nevyhýbaly se jim spory ani mezi sebou navzájem. Pod pojmem "řecké války" tak můžeme označit jednotlivé bitvy či konflikty, které měly za cíl změnit mocenské uspořádání v Řecku. Významnou roli v nich často hrály státy Sparta, Athény nebo například Théby.