Starověké řecké městské státy

Hlavní strana -Řecká historie a mytologie -Starověké městské státy

Politické a společenské uspořádání ve starověkém Řecku sestávalo z jednotlivých městských států (tzv. polis), k nimž později přibyly i přidružené kolonie. Řecké městské státy byly na sobě nezávislé, měly vlastní zákony i instituce, některé základní znaky měly však shodné a spojovala je i stejná kultura. Starověkých městských států existovalo více než tisíc a mezi ty nejvýznamější patřily především Athény, Sparta, Korint, Théby, Syrakusy či Rhodos.

Pojem "polis"

Pojem "polis" označuje starověký řecký městský stát, zároveň toto slovo znamená také město či obec. Je to vlastně předchůdce moderního města, potažmo státu.

Odvozeniny z tohoto slova jsou používány dodnes: metropolis, megapolis, nekropolis, technopolis atd. I různá světová města odkazují ve svém názvu právě ke slovu polis: Tripolis, Annapolis, Minneapolis, či Neapol, Sevastopol, Tiraspol atd.