Greece

Bájní tvorové a příšery

Hlavní strana - Řecká mytologie - Bájní tvorové a příšery

Vedle mocných bohů a odvážných antických hrdinů nalezneme v řecké mytologii i množství dalších tvorů, často více či méně podivných a se zvláštními schopnostmi. Vydejte se s námi do světa bájných tvorů a příšer!

V řecké mytologii jsou Amazonky národem bojovných žen.

více

V řecké mytologii je Antaios obrem, synem Poseidóna (bůh moří) a Gaie (bohyně země).

více

V řecké mytologii představují Dryády lesní nymfy, které jsou současně bohyněmi či polobohyněmi.

více

V řecké mytologii představuje Echinda bytost, která je napůl krásnou ženou a napůl hadem. Byla dcerou Kallirhoé a Chrýsáóra a jejího bratra obra Géryona zabil Héraklés.

více

V řecké mytologii představuje Fénix bájného ptáka, který na konci svého života shoří a ze svého popela se znovu narodí.

více

Furie

Erínye, Lítice

Řecká mytologie charakterizuje Furie, známé také jako Erínye či Lítice, jako bohyně pomsty a kletby.

více

Řecká mytologie zobrazuje Giganty jako dlouhovlasé obry. Giganti byli synové bohyně Gaie a zrodili se z kapek krve boha Úrana.

více

V řecké mytologii jsou Gorgony dcery Forkýna (mořský bůh) a Kétó (mořská bohyně).

více

V řecké mytologii jsou Graie vševědoucí dcery Forkýna (mořský bůh) a Kétó (mořská bohyně).

více

V řecké mytologii jsou Harpyje mytické bytosti, napůl ženy a napůl ptáci. Byly dcerami Thaumáse (mořský bůh) a Élektry (bohyně).

více

V řecké mytologii jsou Hekatoncheirové vykreslováni jako padesátihlaví a storucí obři. Hekatoncheirové byli syny Úrana (bůh nebe) a Gaie (bohyně země), zároveň také sourozenci Titánů a předky Kyklopů.

více

Hesperidky

Hesperidy, Hesperovny

V řecké mytologii byly Hesperidky (jinak řečeno Hesperidy či Hesperovny) dcerami titána Atlanta a Nykty (bohyně noci). Podle jiných zdrojů byly dcerami Forkýse (mořský bůh) a Kétó (mořská bohyně). Říkalo se jim také „nymfy západu“ nebo „večerní dívky“.

více

V řecké mytologii je Hydra obrovská nestvůra, která měla hadí tělo a sedm nebo devět dračích hlav. Byla dcerou obra Týfóna a Echindy.

více

V řecké mytologii je Charybda mořskou obludou zosobňující nebezpečné víry v Messinské úžině u Sicílie. Byla dcerou Poseidóna (bůh moří) a Gaie (bohyně země).

více
123>