Památky na ostrově Rhodos

Hlavní strana -Rhodos -Památky

Ostrov Rhodos se pyšní dlouhou a pestrou minulostí, která se významně podepsala na vzhledu zdejších historických památek. Největším lákadlem z celého ostrova je bezesporu hlavní město Rhodos, unikátní místo s krásnými památkami pocházejícími z různých historických epoch. K nejdůležitějším rhodským památkám patří jednoznačně také starobylé městečko Lindos, zapsané na seznamu památek UNESCO, a obdivuhodné je i velké množství pozůstatků středověkých hradů z éry johanitských rytířů.

Historické město Rhodos

Město Rhodos bylo založeno v roce 408 př. n. l. jako hlavní město stejnojmenného ostrova Rhodos, a tím je dodnes. Rhodos je nádherné historické město s neuvěřitelným množstvím památek, které pocházejí z různých historických epoch – lze tu spatřit dochované památky z antického období, středověké mohutné stavby i stavební prvky připomínající nadvládu Turků. Velké množství z dochovaných budov spadá především do období středověku a vlády rytířů z řádu Johanitů, proto se někdy lze potkat i s označením „rytířské město Rhodos“.

V současnosti se město rozděluje na dvě hlavní části – „Staré město Rhodos“ a „Nové město Rhodos“. Staré město Rhodos je zapsáno na seznamu světového dědictví UNESCO a právě v této části města se nachází většina z těch nejznámějších historických památek hlavního města. Nové město Rhodos představuje naopak tu moderní a turistickou část města s obchody, restauracemi, bary a zábavními podniky.

Antické památky: Na pahorku Monte Smith (či Agios Stefanos), který se vypíná nad hlavním městem, se rozprostírá Akropole Rhodos, hlavní naleziště antických staveb tohoto místa. Lze tu spatřit pozůstatky nádherného antického Apollónova chrámu, amfiteátr či antický stadion. Památku z dob antického Řecka můžeme nalézt i ve Starém městě Rhodos, na náměstí Symi, kde stojí pozůstatky antického Afroditina chrámu z 3. století př. n. l.

Středověké johanitské stavby: Město Rhodos je dodnes obehnáno masivními dvojitými hradbami, které tak i dnes symbolicky chrání poklad uvnitř, a to historické jádro města – Staré město Rhodos. K nejvýznamnějším památkám města Rhodos patří Palác Velmistrů, sídlo nejvyššího rytíře z řádu Johanitů, postavený na počátku 14. století. Kvůli výbuchu střelného prachu prošel Palác významnou rekonstrukcí, které se dočkal v r. 1940 zásluhou italských architektů. Návštěvníci města se mohou také projít po zrekonstruované Rytířské ulici (Odos Ippoton), pyšnící se gotickými budovami s nádhernými zahradami, které byly zakládány již ve 14. až 16. století.

Oblíbenou zastávkou turistů je také starý přístav Mandraki, spojovaný s legendou o bájném Kolosu rhodském, který je řazen mezi sedm divů antického světa. Dnes přístav zdobí dvě bronzové sochy jelena a laně. Na přístavním mole stojí pevnost Agios Nikolaos (sv. Mikuláše), fungující jako maják, a tři staré větrné mlýny.

Starobylé městečko Lindos s Akropolí

Další důležitou zastávkou na cestě za rhodskými památkami je nádherné „bílé městečko“ Lindos, které již z dálky uchvátí Akropolí s chrámem bohyně Athény. Historická lokalita Lindos je zapsána na seznamu světového dědictví UNESCO.

Nejprve projdete úzkými uličkami původní rybářské osady Lindos, poté překonáte mohutné johanitské hradby, aby se před vámi otevřela Akropole Lindos v celé své kráse. Pozůstatky chrámu Athény Lindské vzbuzují údiv i dnes, zejména přes dvacet metrů široké schody vedoucí nahoru k chrámu a dochované sloupořadí síně čítající asi dvacet dórských sloupů.

Antické město Kamiros

Nejmocnější antická města ostrova Rhodos Kamiros, Lindos a Ialyssos dosáhla svého rozkvětu v 6. až 5. století př. n. l. a společně utvořila silný městský stát Rhodos. Kamiros bohužel velmi zasáhla dvě silná zemětřesení, přičemž to druhé v roce 142 př. n. l. znamenalo pro město de facto jeho vylidnění.

Archeologické naleziště Kamiros se rozkládá u severozápadního pobřeží ostrova a jeho význam je o to větší, že pozůstatky města se dochovaly ve velmi dobrém stavu. Nalezeny a odkryty byly základy nejen propracovaných soukromých obydlí, ale i velkých veřejných budov, agory i akropole se svatyní.

Středověké johanitské hrady

Období středověku a vlády rytířů sv. Jana patří především opevňování a modernizaci, což dokládají již zmíněné památky, jakými jsou Palác Velmistrů či mohutné hradby okolo měst Rhodos a Lindos. Z dob johanitských rytířů pochází také velké množství hradů, jejichž pozůstatky jsou rozeseté po celém ostrově a jsou tak oblíbeným cílem kratších a často i pěších výletů.

K nejznámějším patří hrad Monolithos, který se nachází nedaleko stejnojmenné vesničky Monolithos a vypíná se vysoko na vrcholku skalnatého kopce, odkud je nádherný výhled na pobřeží a blízký ostrov Chalki, nebo hrad Kastéllos Kritinia, který je hodnocený jako nejlépe zachovaný hrad Johanitů na Rhodu a na jeho venkovní zdi jsou umístěny i johanitské erby.

Středověký hrad Asklipio chránily kdysi mohutné obranné zdi a dvě strážní věže a pozůstatky tohoto johanitského opevnění jsou návštěvníkům dostupné i dnes, a to po úzké klikaté cestičce za vesničkou Asklipio. Nad vesnicí Haraki se nacházejí ruiny dalšího zajímavého johanitského hradu Feraklos.

Kláštery a kostely

Obyvatelé ostrova Rhodos, obdobně jako všichni Řekové, jsou velmi silně nábožensky a tradičně založeni. Tradice a svátky hrají důležitou roli v jejich životě a kultuře, přičemž naprostá většina Řeků se hlásí k řecké pravoslavné, neboli ortodoxní, církvi (udává se až 98 % ze všech věřících).

V téměř každé vesnici se nachází místní kostelík i několik kapliček, na které při svých procházkách narazíte. K těm nejznámějším rhodským kostelům a klášterům patří například klášter Panny Marie z Filerimos, který tvoří součást celého archeologického naleziště Filerimos, odkrytého v blízkosti města Ialyssos. Archeologický areál ukrývá hned několik krásných památek pocházejících z různých historických období.

V centrální části vnitrozemí ostrova Rhodos, uprostřed piniových lesů a divoké přírody, stojí nádherný klášter Moni Thari (Archanděla Michaela), který patří k významným církevním stavbám ostrova a dodnes je obýván mnichy. Mniši také chrání stříbrnou ikonu svaté Madony, která se ukrývá v nádherném klášteře Madony ze Skiadeni. Klášter Skiadenis se nachází na vysoké hoře v jihozápadní části ostrova.

Klášter Moni Tsambika (či Panagia Tsambika) se vypíná na stejnojmenné hoře u východního pobřeží ostrova Rhodos, nad jednou z nejkrásnějších rhodských pláží – pláží Tsambika. Ke klášteru Moni Tsambika se pojí hned dva tajuplné příběhy ohledně nalezené ikony Panny Marie. Na dohled od kláštera stojí další klášter s podobným jménem, klášter Kato Tsambika, který je označován jako „dolní“, neboť byl postaven dole u hlavní silnice. Dolní klášter Kato Tsambika je honosnější a také trvale hlídán, neboť právě zde je po většinu roku umístěna slavná ikona Panny Marie, původně nalezená nahoře na skále.

Vysoký, bílý kostel s nádhernou zvonicí, kostel Archanděla Michaela, je symbolem celého historického města Archangelos. Svatý Michael je patronem města Archangelos a k jeho odkazu se hlásí i další církevní stavby na ostrově Rhodos.

Malý klášter Moni Kalopetras stojí v severní části ostrova Rhodos, v blízkosti známé přírodní rezervace Údolí motýlů.

Kdy je nejvhodnější čas navštívit památky ostrova Rhodos?

Hlavní turistická sezona ostrova Rhodos připadá na léto, zejména na měsíce červen až září. To je tu nejvíce turistů a také nejvyšší teploty vzduchu i moře. Ideál pro klasickou letní dovolenou. Míříte-li ale primárně za památkami ostrova Rhodos a za krásnými fotografiemi bez davů turistů, pak bychom doporučovali směřovat návštěvu ostrova na okraje sezony, tzn. květen až červen a poté spíše až od druhé poloviny září. Turistů je tu už o poznání méně. Nicméně je potřeba věnovat pozornost i tomu, že mimo hlavní letní sezonu bývají otevírací doby u památek omezené jen např. na konkrétní dny v týdnu a některé jsou zavřené úplně, lze je tak navštívit a fotografovat pouze zvenku.

Mapa ostrova Rhodos - památky

Nejvýznamnější a nejnavštěvovanější památky ostrova Rhodos jsou přehledně vyznačeny na mapa ostrova Rhodos.

Popravdě, toužíte-li strávit dovolenou poznáváním rhodských památek, jistě se nudit nebudete. Pří svých toulkách tak můžete narazit i na jiná krásná místa, která ani průvodci nezmiňují. Vše se prostě sepsat nedá. Více tipů na výlety naleznete v části Rhodos – Výlety.