Greece

Řečtí filozofové

Řečtí filozofové hrají v celé oblasti filosofie a jejích jednotlivých disciplín velmi významnou roli. A zejména pak antická řecká filozofie, která tvoří nejdůležitější část západní antické filozofie, je dodnes nevyčerpatelným zdrojem inspirace, otázek a unikátních filozofických myšlenek.