Bájní tvorové a příšery

Amazonky

Amazones

V řecké mytologii jsou Amazonky národem bojovných žen.

Sídlily pravděpodobně na severním pobřeží Malé Asie, nebo u Kavkazu. V jejich hierarchii vládly ženy, které o všem rozhodovaly i válčily. Naopak muži pracovali v domácnosti. Amazonky se vdávaly až po ukončení vojenské služby a do té doby byly i pannami. Mnoho z nich si nechalo odstranit prso či obě prsa. Důvodem bylo, že jim mohla překážet v boji.

Řekové s Amazonkami mnohokrát bojovali. Válečnou výpravu proti nim vedli Hérakles s Théseem. Další výprava pak proběhla pod vedením hrdiny Bellerofonta. Naopak Amazonky vyrazily na pomoc obléhané Tróji a zde se střetly s řeckými vojsky, vedenými hrdinou Achileem. Toto byl poslední souboj Řeků s Amazonkami, protože zde padla jejich královna Penthesilea. Amazonky chtěly její mrtvé tělo zpět, ale za to se musely zavázat, že již nikdy nebudou s Řeky bojovat.