Bájní tvorové a příšery

Chrýsáór

V řecké mytologii je Chrýsáór obr, který se zrodil z těla mrtvé Medúsy, své matky. Jeho otcem byl Poseidón (bůh moří).

Podle jiných zdrojů byl Chrýsáór synem Galukose (mořský bůh).

Jeho bratr se jmenoval Pegas a oba se mohli narodit až poté, co jejich matka zemře. Medúsu zabil Perseus.

Za manželku si Chrýsáór vzal Kallirhoé. Spolu zplodili Echindu (napůl žena a napůl had) a obra Géryona (měl tři těla).