Bájní tvorové a příšery

Dryády

Dryádes

V řecké mytologii představují Dryády lesní nymfy, které jsou současně bohyněmi či polobohyněmi.

Dryády žijí v jeskyních, stromech, ale i hájích. Na to, kde žijí, se váže i jejich život. Pokud například zahynul strom (ať už byl pokácen, zasažen bleskem, stářím atd.), tak s ním zemřela i jeho dryáda. Příkladem je báje o králi Erysichthónovi, který nechal pokácet posvátný dub. S dubem ale zemřela i dryáda, patřící do družiny bohyně Démétér. Démétér na oplátku povolala boha hladu, aby krále umořil.

Existovaly i takzvané Hamadryády, které byly vázány na určitý druh stromu. Například na jasan byla vázána Melia.