Bájní tvorové a příšery

Erymanthský kanec

V řecké mytologii je Erymanthský kanec obrovské zvíře, které žilo u hory Erymanthos (leží v arkadském pohoří Lampeia) a pustošilo celé své okolí.

Hrdina Héraklés měl jako jeden z úkolů toto zvíře chytit a donést je živé.

Cestou ke kancovi se Héraklés zastavil u kentaurů, kde jich několik zabil a otráveným šípem poranil i nesmrtelného Cheiróna. Poté se již vydal za kancem, kterého pokřikem vyplašil z houští a poté jej zahnal do hluboké závěje. Po urputném boji ho svázal řetězy, přehodil přes ramena a odnesl do Mykén. Kance ovšem nedoručil na dohodnuté místo, protože se doslechl o výpravě Argonautů do Kolchidy. Kance proto odložil na tržišti.

Není tak jasné, co se s kancem stalo. Jeho kly jsou ale dosud ukazovány v Apollónově chrámu v Kymách.