Bájní tvorové a příšery

Furie

Erínye, Lítice

Řecká mytologie charakterizuje Furie, známé také jako Erínye či Lítice, jako bohyně pomsty a kletby.

Furie byly služebnicemi Háda (bůh podsvětí) a jeho manželky Persefony. Zrodily se z krve Úrana, kterého Kronos zbavil jeho moci a mužství. Jiné zdroje tvrdí, že jsou dcerami Acherónta a Nyx.

Furie měly ohyzdný obličej, oči podlité krví a kolem nich zmije. Místo prstů měly drápy a podle některých vyobrazení je hyzdila i psí hlava, netopýří křídla či opeřené tělo. V rukách svíraly kovové metly, kterými mučily své oběti a poté je jimi i zabily. Pobývaly v hrobech.

Furie měly své zákony a podle nich stíhaly vraždy a také křivopřísežníky. Objevily se hlavně tehdy, když někde selhalo lidské právo a zákony. Provinilce poté štvaly z místa na místo, aniž by jim dovolily vydechnout.

Jejich nejznámější obětí je Orestés, který zabil svou matku Klytaimnéstru. Furie jej pronásledovaly neúnavně až do chvíle, kdy nad ním vynesla osvobozující soud bohyně Athéna. Ta Furiím slíbila velké pocty, což je uklidnilo a nechaly Oresta být.

Většinou se uvádí, že Furie byly tři, a to Alléktó (bohyně nesmiřitelného hněvu), Tísifoné (mstitelka vražd) a Megaira (závist).

Jejich pojmenování se zachovalo dodnes a označujeme jím vzteklé a hádavé ženy.