Bájní tvorové a příšery

Giganti

Řecká mytologie zobrazuje Giganty jako dlouhovlasé obry. Giganti byli synové bohyně Gaie a zrodili se z kapek krve boha Úrana.

Giganti jsou nejčastěji vykreslováni v lidské podobě, ale později jim byly přisuzovány také hadí těla, křídla, lví hlavy a pařáty.

Tito obři měli nesmírnou sílu a neuznávali vládu Dia a to až do té míry, že se proti Diovi a všem olympským bohům vzbouřili. Důvod jejich vzpoury bylo to, že bohové uvěznili Titány. Za tento čin proti nim Gaia poslala právě Giganty. Giganti se Olympanů nebáli, protože byli vlivem kouzelné rostliny nezranitelní. Bohové si proto na pomoc proti nim povolali Héraklea. Ten jako prvního zabil nejsilnějšího z gigantů Alkyoneuse pomocí otráveného šípu v kombinaci s tím, že giganta přehodil přes hranice země, ve kterých byl obr nesmrtelný. Následně zabil Héfaistos giganta Klytia pomocí rozpáleného železa, Athéna zabila giganta Enkelada celým ostrovem Sicílie a Poseidón zabil giganta Polybóta kusem ostrova. Všechny ostatní srazil Zeus bleskem a poté je do jednoho pobil Hérakles.