Bohové Olympu

Eris

Eridy, Erida

V řecké mytologii je Eris bohyně sváru, rivality a válečných konfliktů. Byla dcerou boha Dia a bohyně Héry. Jiné zdroje uvádějí, že její matkou byla Nyx.

Její protiklad představuje bohyně Harmonia.

Na bojových výpravách doprovázela svého bratra Arése. Na bojišti zasévala hádku a svár mezi vojáky.

Známé je především její "jablko sváru", které stálo u prvopočátku Trójské války. Eris nebyla pozvána na svatbu Pélea a Thetidy, a tak vhodila mezi svatební hosty jablko s nápisem "té nejkrásnější". Bohyně (Héra, Athéna a Afrodíté) se ihned začaly přít o to, které z nich jablko patří a je tedy nejkrásnější. Zeus toto rozhodnutí nechal na trojském princi Paridovi, který jej nakonec přiřkl Afrodítě.