Řecké války

První messénská válka

Tento konflikt byl jednou z prvních zaznamenaných válek na evropském kontinentě a proběhl mezi Spartou a Messénií. Válka samotná započala v roce 743 př. n. l. bitvou u obce Amfie.

Obec Amfie byla obsazena Sparťany a ti pak nadále pokračovali v expanzi až do roku 740 př. n. l., kdy se messénským obyvatelům podařilo Sparťany vyhnat. Messénští se i přesto opevnili na hoře Ithómé. Bitva o tuto horu proběhla v roce 728 př. n. l. a opět zvítězili Messénští v čele s králem Aristodémem. Tento král zemřel v roce 724 př. n. l. a jeho nástupce již Sparťanům podlehl. Následně na to celé obyvatelstvo uznalo porážku a válka skončila.

Byl to však podnět k druhé messénské válce, která proběhla o 100 let později.