Řečtí bohové - ostatní

Ananké

V řecké mytologii je Ananké bohyně osudové nutnosti. Všichni smrtelníci i bohové ji respektovali a vzdávali ji úctu.

Jejím manželem byl Chronos (personifikace času) a spolu stáli na počátku vesmíru. Měli spolu tři dcery, zvané Moiry, a to: Klóthó (Předoucí - načíná nit), Lachesis (Udělující - pokračuje v předení nitě) a Atropos (Neodvratná - přestřihuje nit).