Řečtí bohové - ostatní

Niké

Victoria

V řecké mytologii je Niké bohyně rychlosti, síly a vítězství.

Niké byla dcerou Styx (která představovala nenávist) a titána Palláse (který byl zase ztělesněním boje).

Její sestry se jmenovaly Biá (násilí), Zélos (moc, úsilí, snaha) a Kratos (síla). Společně pomohly Diovi v boji proti titánům. Za tuto pomoc byly odměněny tím, že je Zeus bude navždy chránit a ony budou stát u jeho trůnu.

Řekové uctívali hlavně Niké, protože věřili, že je dokáže učinit nesmrtelnými. Věřili také v to, že jim může propůjčit sílu a rychlost, a tak dopomoci k vítězství v jakémkoliv odvětví. Niké měla u sebe vždy věnec, kterým korunovala vítěze ve hře či v bitvě.