Řečtí bohové - ostatní

Pan

V řecké mytologii je Pan bůh lesů, pastvin, stád a také pastýřů a lovců. Bývá ztotožňován s Faunem. Pan byl synem nymfy Dryopy a boha Herma. Jiné zdroje tvrdí, že byl synem boha Dia a nymfy Oineis.

Pan měl polozvířecí podobu - byl porostlý srstí, měl rohy, kopyta a ocas. Ostatní bohové jím pohrdali a tak z Olympu odešel do Arkádie. Zde žil ve společnosti horských nymf, Satyrů a boha vína Dionýsa.

Zde se také zamiloval do krásné nymfy Syrinx. Ta ale jeho lásku neopětovala, protože jí vadil Panův vzhled. Pan se však nenechal odbýt a svoji náklonnost nymfě projevoval dál, a to až tak, že Syrinx všude pronásledoval. Jednoho dne ji dohnal až k řece, kde se Syrinx nechala proměnit v rákosí, aby Panovi uprchla. Panova láska ani poté neutichla a z rákosí si udělal píšťalu, na kterou hrával smutné písně. Od té doby, kdo jej vyrušil ze spánku či na jeho toulkách lesem, tak mu Pan svým křikem a vzhledem nahnal velký strach. Odtud pochází dnešní slovo "panika".