Řečtí bohové - ostatní

Persefona

Proserpina

V řecké mytologii je Persefona dcerou bohyně Demétér a boha Dia.

Zeus přislíbil Persefonu svému bratrovi Hádovi, ale nikomu jinému o tom nic neřekl. Jednoho dne se tak stalo, že ji Hádes unesl do posvětí. Demétér se vydala svoji dceru hledat, ale devět dní nemohla nalézt ani stopu. Až do doby, než jí Helios řekl, co se stalo. Demétér proto žádala Dia, aby donutil svého bratra vrátit Persefonu zpět na svět. Zeus nakonec svoji pomoc přislíbil, ale pouze za té podmínky, že Persefona nic v podsvětí nepozřela. Ale bohužel pro Persefonu. Hádes jí totiž vtiskl do úst granátové jablko, a tak se nemohla nikdy vrátit na svět.

Demétér se s tím ale nehodlala smířit a seslala na zem neúrodu. Lidé přestali obětovat bohům a Zeus musel začít jednat. S Hádem se domluvili, že Persefona bude dvě třetiny roku se svojí matkou a jednu třetinu s ním. V době, kdy je Persefona v podsvětí, země strádá, ale jakmile se vrátí ke své matce, tak se zemi daří. K matce se vrací na jaře a k Hádovi na podzim.