Řečtí bohové - stvořitelé

Aithér

Aithera, Aether

V řecké mytologii je Aithér bohem věčného světla. Jménem Aithér se někdy označuje dokonce nebe či samotný vesmír.

Hésiodova báseň Theogoniá (O původu bohů nebo také Zrození bohů) popisuje vznik Aithéra takto: „Nejdříve ze všeho tedy byl Chaos, ale pak Země, širokoprsá, to na věky bezpečné pro všecky sídlo, pro nesmrtelné, jež temeno sněžného Olympu hostí; v útrobách země širokých drah pak mrákotný Tartar a pak Erós, jenž z věčných bohů je nejspanilejší, údy oprošťuje a veškerých bohů i lidí mysl v prsou si podmaňuje i rozšafný rozum. Z Chaosu černá Noc a Erebos počátek vzali, z Noci se zase narodil Aithér a Den, které v lásce z objetí Erebu počala matka a přivedla na svět.

Sestrou Aithéra byla Hémerá (Den). Aithér symbolizuje nejčistší vzduch, v kterém žijí samotní bohové. Jeho protikladem je „aér“, což je vzduch, ve kterém žije lidstvo.