Řečtí bohové - stvořitelé

Eurynomé

V řecké mytologii je Eurynomé bohyně, která vládla světu společně Ofiónem. Poté je oba dva svrhli Kronos a Rhea do Tartaru.

Podle pelasgického mýtu o stvoření světa povstala Eurynomé nahá z Chaosu. Po zrození nemohla Eurynomé najít oporu pro své nohy, a tak oddělila od oblohy moře a tančila na jeho vlnách. Při jejím tanci se začal zvedat silný vítr a k tomu se tvořil i samotný svět. Třením v dlaních stvořila z tohoto větru Ofióna. Ten se poté kolem ní začal ovíjet a nakonec se s ní i spojil. Z tohoto spojení vzniklo vejce všehomíra. Eurynomé se proměnila v holubici a toto vejce vyseděla. Poté přikázala Ofiónovi, aby jej obtočil. Teprve pak vejce prasklo a vylíhly se z něj všechny věci (slunce, měsíc, planety, hvězdy, rostliny, živočichové, atd..). Oba dva se poté usadili na Olympu, kde společně vládli.

Jiné zdroje tvrdí, že Eurynomé byla dcera Okenaose. Podle jiných naopak byl Okenaos synem Eurynomé a Ofióna.