Řečtí filozofové

Xenokratés

Xénokratés z Chalkédónu

Xenokratés byl řecký filozof a matematik. Narodil se v roce 398 př. n. l. (Chalkédón, dnešní Kadıköy v Istambulu) a zemřel v roce 314 př. n. l. (Athény).

Xenokratés byl žákem Platóna a v letech 339 až 314 př. n. l. vedl (Starou) Akademii, v jejímž čele nahradil Speusippa.

Snažil se spojit pythagorejské učení o číslech a Platónovo učení o ideách. A to tak, že prý čísla i ideje vycházejí z jednoho prazákladu. Rozlišoval tři druhy bytí, a to: myšlení, víru a smyslové vnímání. Prý oddělil logiku a filosofii a dále fyziku a etiku.

Jeho dílo se nedochovalo.