Řečtí spisovatelé

Leschos z Mytiléné

Leschos z Pyrrhy

Leschos z Mytiléné byl řecký spisovatel a básník. Narodil se v 7. století př. n. l. a zemřel v 7. století př.n. l.

V případě Leschose z Mytiléné se jedná o pololegendárního básníka, jehož vrcholné období mělo být kolem roku 660 př. n. l., či na konci 8. století př. n. l.

Některé zdroje uvádějí, že byl rodákem z Pyrrhy na Lesbu, a tak jej samotného označují celým jménem "Leschos z Pyrrhy".

Hlavním dílem Leschose byla báseň Malá Ilias, která rozvíjí děj Homérovy Iliady od sporu Odyssea s Ajaxem o Achillovu zbroj po pád Tróje. Děj měl končit vstupem trojského koně za hradby města. Jiné zdroje ale uvádějí, že toto dílo napsal spartský král Kinéthon.