Řečtí spisovatelé

Menandros

Menandros byl řecký spisovatel a dramatik. Narodil se v roce 342 př. n. l. (Athény) a zemřel v roce 291 př. n. l. (Phaleron).

Menandros je nejznámějším z autorů nové attické komedie.

Narodil se v zámožné rodině. Jeho otec Diopeithés byl nejspíše athénským generálem a guvernérem Chersonésu. Sám Menandros byl žákem Theofrastovým. Později se stal chráněncem makedonského generála Ptolemaia Sótéra, který jej zval na svůj dvůr. Menandros však odmítl a nadále žil v Pireu.

Menandros je autorem více než stovky komedií. Se svými díly osmkrát vyhrál cenu na athénském festivalu Lénaia. Byl velmi populární i v Římě, kde inspiroval mnoho autorů.

Jen několik jeho děl se dochovalo v lepším stavu, zejména Aspis, Dyskolos, Epitrepontés, Perikeiromené, Samia, Sykionioi. Z mnoha dalších zůstaly jen zlomky či různé citáty.