Starověké řecké městské státy

Arkádie

Arkádie je hornatá oblast uprostřed Peloponéského poloostrova, která nebyla nikdy podmaněna ani Spartou. Dle mytologie zde sídlil bůh Pan.

Dnes se jedná o největší regionální jednotku na Peloponésu, tvořenou čtyřmi provinciemi Gortynia, Kynouria, Mantineia a Megalopoli. Své jméno Arkádie dostala po synovi nejvyššího boha Dia jménem Arkas.

V období starověkého Řecka zde sídlil takzvaný Arkadský spolek, který se zapojil do bitvy u Mantineie mezi Thébami a Spartou. Členové Arkadského spolku bojovali po boku Théb společně s Bojóty. Na straně Sparty zase stály Athény, Élidsští a Mantinejsové. Válka však dopadla špatně pro obě strany, což otevřelo cestu k vzestupu Makedonie krále Filipa II.