Starověké řecké městské státy

Sybaris

Sybaris je starověké řecké město, které leželo na řece Crati, nedaleko moderní obce Sibari v Kalábrii.

Město Sybaris bylo založeno Achájcemi roku 720 př. n. l. a začalo prosperovat díky zdejší velmi úrodné půdě. Mezi hlavní obchodní artikly patřily víno, olivy, dobytek a v neposlední řadě rybolov. V 6. století př. n. l. patřila Sybaris k nejbohatší řeckým státům. Díky tomu si mohla dovolit založit vlastní kolonie v Tyrhénském moři (Skidros a Paestum).

Největším nepřítelem Sybaris bylo město Krotón. Jejich vzájemné spory vyústily ve zničení města Sybaris v roce 510 př. n. l. Tehdy Krotón využil vnitřních sporů Sybaris, kdy zde proběhl pokus o svržení vládnoucí vrstvy aristokratů. Krotón město zničil, vypálil a jeho obyvatele buď pobil či zotročil. Na závěr ještě změnili tok řeky, aby zaplavila trosky města.

Později se objevily snahy město obnovit, ale přes hrozbu Krotónu byly tyto pokusy v roce 444 př. n. l. ukončeny a místo toho vznikla města Thúrie a Sybaris Triontská.