Starověké řecké městské státy

Trikala

Trikala je starověké řecké město, které leží v Thesálii a je hlavním městem stejnojmenného okresu. V dnešní době zde žije přes 60 tisíc obyvatel.

Město se původně jmenovalo Trikke dle stejnojmenné nymfy. Podle řecké mytologie zde žil a vládl bůh lékařů Asklépios. Právě tomuto bohu bylo zasvěceno množství chrámů. Samotné město bylo střediskem zemědělství.

Město Trikala se účastnilo Trójské války. V 5. století př. n l. město ovládli Peršané a po osvobození se Trikala spojila s ostatními městy. Ve 4. století př. n. l. oblast ovládli starověcí Makedonci, ty pak následovali Římané, Gótové, Hunové atd. Město patřilo i do Byzantské říše, Osmanské říše... v ničem zvláštním nevybočovalo.