Aktuálně

Hlavní strana -Aktuálně -Cestovatelská mapa - podmínky pro vstup na území ČR

Cestovatelská mapa - podmínky pro vstup na území ČR

Řecko aktuálně zemí se středním rizikem (oranžové)

4. 2. 2021 Od pátku 5. 2. 2021 začínají platit nová pravidla pro vstup na území ČR, která se vztahují i na návraty Čechů do vlasti. Cestující se musí řídit tzv. Cestovatelskou mapou, podle níž je Řecko aktuálně řazeno mezi země se středním rizikem (oranžové). Pro vstupy do ČR ze zemí s velmi vysokým rizikem (tmavě červené) platí do 14. 2. "přechodné období".

Vzhledem k nepříznivému vývoji epidemiologické situace a obavám z rychlého šíření nových mutací koronaviru SARS-CoV-2 budou od pátku 5. 2. 2021 zavedena nová pravidla pro vstup na území ČR. Nová opatření se týkají vstupu i návratu na území ČR, platí tedy jak pro cizince, tak i pro české občany vracející se do vlasti (včetně individuálních cestovatelů i klientů cestovních kanceláří). Výjimky se i nadále vztahují na pendlery, mezinárodní dopravu a tranzit přes Česko (výjimky jsou podrobně rozepsány na stránkách MZ ČR).

Cestovatelská mapa MZV ČR byla vytvořena na základě nového ochranného opatření MZ ČR, které rozlišuje 4 kategorie zemí. Pro jednotlivé kategorie poté platí specifické podmínky pro návrat do ČR.

1) Země s nízkým rizikem nákazy COVID-19 (zelené):

Cestující z těchto zemí mohou přijet do ČR bez jakýchkoliv omezení.

Aktuálně sem patří Austrálie, Jižní Korea, Nový Zéland, Singapur, Thajsko, Vatikán.

2) Země se středním rizikem nákazy COVID-19 (oranžové):

Cestující z těchto zemí musí před cestou do ČR vyplnit příjezdový formulář a zároveň podstoupit antigenní nebo PCR test, jehož provedení není na začátku cesty starší než 24 hod. (antigenní), resp. 72 hod. (PCR) a nechat si vystavit písemné potvrzení o výsledku.

Aktuálně sem patří Finsko, Řecko, Island, Norsko.

3) Země s vysokým rizikem nákazy COVID-19 (červené):

Cestující z těchto zemí musí před cestou do ČR vyplnit příjezdový formulář a zároveň podstoupit antigenní nebo PCR test, jehož provedení není na začátku cesty starší než 24 hod. (antigenní), resp. 72 hod. (PCR) a nechat si vystavit písemné potvrzení o výsledku. Následně musí předložit druhý PCR test (antigenní nestačí) provedený v ČR, a to nejpozději do 5 dnů od příjezdu. Výsledek je nutné neprodleně předložit elektronicky příslušné hygienické stanici. Do doby předložení druhého negativního testu je nutná samoizolace. Povinností je také 10 dnů po příjezdu nosit roušku všude mimo domov.

Aktuálně sem patří Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Dánsko, Francie, Itálie, Kypr, Lichtenštejnsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Nizozemsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Německo, Švédsko a Švýcarsko; Azorské ostrovy (Portugalsko), Madeira (Portugalsko) a Kanárské ostrovy (Španělsko).

4) Země s velmi vysokým rizikem nákazy COVID-19 (tmavě červené):

Cestující z těchto zemí musí před cestou do ČR vyplnit příjezdový formulář a zároveň podstoupit PCR test (antigenní nestačí), jehož provedení není na začátku cesty starší než 72 hod. a nechat si vystavit písemné potvrzení o výsledku. Následně musí předložit druhý PCR test (antigenní nestačí) provedený v ČR, který lze provést nejdříve 5. den od příjezdu. Výsledek je nutné neprodleně předložit elektronicky příslušné hygienické stanici. Do doby předložení druhého negativního testu je nutná samoizolace (v praxi je tedy nařízena pětidenní karanténa). Povinností je také 10 dnů po příjezdu nosit respirátor FFP2 (nebo stejné či vyšší účinnosti) všude mimo domov.

Pokud není možné podmínky před cestou do ČR splnit, platí do 14.2. "přechodné období", kdy je možné do ČR cestovat i s antigenním testem (ne starším než 24 hod.) nebo absolvovat test až při vstupu do ČR (tedy v praxi na letišti).

Mezi tmavě červené země patří všechny státy, které nejsou uvedeny v předchozích kategoriích.

Španělsko a Portugalsko patří aktuálně do tmavě červené skupiny, některé ostrovní oblasti jsou ale z této kategorie vyjmuty - Azorské ostrovy (Portugalsko), Madeira (Portugalsko) a Kanárské ostrovy (Španělsko). Zařazeny jsou podle epidemiologických dat aktuálně mezi země s vysokým rizikem nákazy koronavirem (červené).

 

Zdroj: Cestovatelská mapa MZV ČR

Příjezdový formulář do ČR lze vyplnit zde Příjezdový formulář