Bájní tvorové a příšery

Hekatoncheirové

Hecatonchires

V řecké mytologii jsou Hekatoncheirové vykreslováni jako padesátihlaví a storucí obři. Hekatoncheirové byli syny Úrana (bůh nebe) a Gaie (bohyně země), zároveň také sourozenci Titánů a předky Kyklopů.

Hekatoncheirové byli tři bratři - Kottos, Briareós a Gyés. Byli ale tak šerední, že je ihned po narození svrhl jejich otec do Tartaru, aby se na ně nemusel dívat. To však rozhněvalo jejich matku Gaiu a přemluvila proto nejmladšího titána Krona, aby za trest zbavil svého otce Úrana vlády. Kronos toto splnil a převzal vládu po svém otci. Hekatoncheiry ale nechal uvězněné, protože se bál jejich síly.

Osvobodil je až Zeus, který povstal proti Kronovi. Bohyně Gaia mu totiž předpověděla, že zvítězí, pokud si na pomoc vezme ty, které Kronos vězní v Tartaru. Zeus tedy společně s Hekatoncheiry propustil i Kyklópy.