Bohové Olympu

Anterós

V řecké mytologii představuje Anterós boha opětované lásky. Byl synem boha Árese (bůh války) a bohyně Afrodity (bohyně lásky). Jeho bratr se jmenoval Erós.

Dle legendy byl Anterós zplozen, aby si měl Erós s kým hrát. Erós způsoboval iracionální zamilovanost na první pohled. Anterós naopak usiloval o to, aby každý cit došel svého naplnění ve vzájemném dlouhodobém vztahu. Jeho úkolem proto bylo trestat ty, kteří láskou druhých lidí opovrhovali nebo ji zneužívali.

Příkladem může být vyprávění o chudém Timagorovi, který se zamiloval do zámožného Melese. Ten však Timagorem pohrdal a na jeho vyznání lásky reagoval negativně. Nakonec jej dokonce nutil skočit ze skály, což Timagoras udělal. Po této události byl Meles pronásledován Anterovým hněvem až do té doby, než Meles sám skočil ze stejné skály jako Timagoras.