Bohové Olympu

Apollón

Foibos Apollón, Foiba Apollóna, Apollo

V řecké mytologii je Apollón bohem, který má moc nad mořem, světlem, sluncem, uzdravením, uměním, lukostřelbou, věštbami a proroctvími, kolonisty, tancem, rozumem a který též chrání stáda. Je synem Dia a Létó a dvojčetem bohyně Artemis.

Apollón je znám též jako vůdce Múz. Díky nim je často spojován i s hudbou, dějepisem či poezií. V umění je Apollón často stavěn do protikladu s Dionýsem, neboť je spojován s harmonií, řádem a rozumem. Naopak Dionýsos je bůh vína, emocí a chaosu.

Asklépius (bůh lékařství) je jedním z mnoha jeho synů.

Apollón u Delf zabil Pýthóna, který pronásledoval jeho matku Létó. Tím naplnil věštbu, že se stane vítězem nad podvědomými hrůzami. Později byl spojován i s Héliem.