Bohové Olympu

Demétér

V řecké mytologii je Demétér bohyně plodnosti země a rolnictví. Byla dcerou titána Krona a titánky Rheie.

Sourozenci Déméter se jmenovali Hestia, Héra, Hádes, Poseidon a Zeus. Jejich otec Kronos je po narození všechny snědl, protože se obával, že jej připraví o moc. Pozření unikl jen Zeus. Dia zachránila jeho matka Rheia, která jej v tajnosti porodila na Krétě a Kronovi dala místo dítěte kámen zabalený v plenkách. Posléze Zeus v souboji s Kronem zvítězil a donutil ho propustit všechny sourozence. Demétér poté odešla s ostatními bohy na Olymp, odkud učila lid obdělávat pole.

Demétér měla s Íasiónem (bůh úrodného nitra země) syna Plúta. S Diem poté měla dceru Persefonu.

Zeus Persefonu přislíbil svému bratrovi Hádovi, ale Demétér o tom nic neřekl. Jednoho dne tak Hádes unesl Persefonu do posvětí. Demétér se ji vydala hledat, ale devět dní a devět nocí nemohla po své dceři nalézt ani stopu. Následně ji přišel na pomoc bůh slunce Helios, který ji řekl, co se stalo. Demétér žádala Dia, aby donutil Háda vrátit Persefonu zpět na svět. Zeus přislíbil pomoc pouze za té podmínky, pokud Persefona nic v podsvětí nepozřela. Což se však stalo, protože jí Hádes vtiskl do úst granátové jablko, a tak se nemohla nikdy vrátit na svět.

Demétér seslala na zem neúrodu, za což lidé přestali obětovat bohům a Zeus musel začít jednat. S Hádem se domluvili, že Persefona bude dvě třetiny roku se svojí matkou a jednu třetinu roku s ním. A tak se stalo, že v době, kdy je Persefona v podsvětí země strádá, ale jakmile se vrátí ke své matce, tak se zemi daří. K matce se vrací na jaře a k Hádovi na podzim.