Bohové Olympu

Athéna

Pallas Athéna

V řecké mytologii je Athéna bohyní moudrosti a válečné strategie, je také ochránkyní statečnosti, práva, spravedlnosti a umění. Jako její otec se nejčastěji uvádí Zeus a za její matku je označována titánka Métida.

Když Métida otěhotněla, věštba jí předpověděla, že se jí narodí moudrá dcera a bude-li mít Métis další dítě, tak to bude syn, který svrhne Dia, stejně jako on svrhl svého otce Krona. Z obav před naplněním věštby Zeus Métidu spolkl. Časem jej ale velmi začala bolet hlava a to až tak, že požádal Héfaista (jiné zdroje uvádějí Prométhea), aby mu udělal díru do hlavy. Z této skuliny posléze vyskočila Athéna v plné zbroji.

Jiné zdroje považují za jejího otce okřídleného obra Pallase. Ten se měl ale pokusit Athénu znásilnit a Athéna se bránila a svého otce zabila. Následně si ke svému jménu přidala to jeho. Další zdroje označují za jejího otce Poseidóna, kterého se ale Athéna zřekla a nechala se adoptovat Diem.

Athéna byla tak moudrá, že byla neustále po boku Dia, který s ní dlouze rozmlouval. Athéna se nikdy neprovdala a ani netoužila po nějakém muži či bohu, i proto se jí říkalo "Athéna Parthenos " (Athéna Panenská). Poté, co si u Héfaista nechala ukovat brnění, tak se jí Héfaistos pokusil znásilnit, ale Athéna se mu vytrhla a tak jeho semeno oplodnilo matku zemi. Budoucí dítě nikdo nechtěl, a tak jej Athéna pojmenovala Erichthonios a svěřila jeho výchovu Aglauře (nejstarší dcera athénského krále Kekropa - napůl člověk a napůl had a také syn matky země). Kvůli velmi podobnému vzhledu Kekropa a Erichthonia se poté mylně předpokládalo, že Erichthonios je synem králem. Erichthonios se poté sám stal králem a založil kult bohyně Athény, na její počest také pořádal slavnost panathénají.

Athéna byla velmi vlídná k lidem, kterým darovala olivu, nebo pro ně vynalezla také pluh, hrábě, uzdu atd. Lid mimo jiné také učila v oborech zlatnictví, kovářství, barvířství či tkalcovství. Pro její moudrost byla jejím znakem sova.

Krátký soupis zásadních činů Athény:

  • s Diem bojovala proti Gigantům
  • pomáhala Argonautům při jejich cestě za zlatým rounem
  • pomohla Odysseovi se vrárit zpět domů
  • provázela Persea v boji proti Gorgonám
  • Bellerofontovi dala uzdu, aby mohl zkrotit Pégasa
  • radila Epeiovi při stavbě trójského koně
  • Když ji věštěc Teiresiás nechtěně spatřil nahou, tak jej oslepila, ale jako dar mu dala slepeckou hůl, díky níž se mohl bezpečně pohybovat. Dále jej naučila řeči ptáků.
  • Když soupeřila s pyšnou Arachné v tom, kdo umí lépe tkát, tak Arachné proměnila v pavouka.