Bohové Olympu

Héfaistos

V řecké mytologii představuje Héfaistos boha ohně a kovářství. Byl synem boha Dia a bohyně Héry.

Od narození byl Héfaistos slabý a ošklivý, a právě proto jej Héra svrhla z Olympu. Před smrtí ho ale zachránily bohyně Thetis a Eurynomé. Když jednou Héra zjistila, že Thetis má nádherný šperk, který vytvořil právě Héfaistos, tak jej přivedla zpět na Olymp. A navíc mu dala kovárnu, kde bylo vše, na co si jen Héfaistos mohl pomyslet, včetně dvaceti měchů.

Z Olympu byl však svržen ještě jednou a to tehdy, když se zastal své matky Héry proti svému otci Diovi. Zeus jej svrhnul z Olympu a Héfaistos dopadl na ostrov Lémnos. Při pádu si zlomil obě nohy. Na Lémnu mu pomohli místní obyvatelé, kteří jej měli rádi.

Když Prométheus kradl bohům oheň, tak to bylo právě z Héfaistovy dílny (v hoře Moschylos na ostrově Lémnos).

Svoji dílnu měl Héfaistos pod Etnou, kde vládl ohni a měl i pomocníky jménem Kratos (Síla) a Biá (Násilí). Zde vytvořil zbroj pro hrdinu Achillea, brnění pro Dioméda, helmu neviditelnosti pro Háda, Héliův vůz, okřídlené sandály a přilbu pro Herma. Na výzvu Dia stvořil také z vody bytost Pandoru. A v neposlední řadě vystavěl bohům na Olympu nádherné paláce.

Podle Odysseje byla jeho manželkou bohyně Afrodíté. Ta jej podváděla s Áreem (bůh války). Když Héfaistos nevěru odhalil, zavolal bohy, aby to viděli. Místo pomoci ale sklidil opět jen výsměch.

Na Lémnu byl soustředěn jeho kult. Řekové na jeho počest pořádali velké slavnosti, kterých se účastnili zejména kováři. V Athénách stojí dodnes jeho chrám zvaný Héfaisteion (či Hephaisteon).