Bohové Olympu

Hélios

Sol

V řecké mytologii je Hélios bůh slunce, potažmo zosobnění slunce samotného. Je synem titánky Thei a titána Hyperiona. Jeho sestry se jmenují Seléné (bohyně měsíce) a Éós (bohyně ranních červánků).

Jeho manželkou byla Persa, se kterou měl syna Aiéta a dcery Kirké (kouzelnice) a Pásifaé. S Klymené zplodil sedm dcer zvaných Héliovny a syna Faethonta. S Aiglé (vodní nymfa) měl Charitky (bohyně půvabu a krásy). A s nymfou Neairou se jim narodily dcery Faethúsu a Lampetii.

Hélios svým teplem a světlem dával zemi život. Vždy vyrazil se svým spřežením od východu na západ a činil tak každý den. Na západě se jeho koně napásli a Hélios poté nasedl na člun (vytvořil mu jej Héfaistos) a na něm po oceánu odplul zpět na východ, aby mohl další den opět vyrazit svým vozem na západ. Na svých cestách byl svědkem mnoha zásadních událostí. Například nevěry bohyně Afrodíté s bohem války Areem (to prozradil Héfaistovi). Dále také viděl únos Persefony Hádésem (to prozradil Démétér) atd.

Héliovou pýchou bylo sedm stád krav a sedm stád beránků, která měl na ostrově Thrínakii. Každé stádo čítalo 50 kusů. Hlídaly mu je jeho dcery Faethúsa a Lampetia.

Hélios vlastnil ostrov Rhodos, který si vyzvedl z hlubin. To se stalo, když si bohové rozdělovali zemi. Na Hélia ale zapomněli, protože byl na cestě se svým vozem po nebi. Aby měl také nějaký majetek, nechal si od ostatních odsouhlasit, že jeho bude ostrov, který si vyzvedne z moře. A tím byl právě Rhodos.