Bohové Olympu

Héra

V řecké mytologii je Héra bohyní manželství a zrození. Byla dcerou titána Krona a titánky Rheii.

Po narození ji Kronos pozřel, stejně jako její sourozence (Hádés, Démétér, Hestiá, Poseidón, Zeus), a to proto, aby jej v budoucnu nemohla přemoci a uzmout mu vládu. Její nejmladší bratr Zeus ale pozření unikl a posléze Krona porazil. Héra se stala manželkou svého bratra Dia, který ji oklamal tak, že se proměnil v kukačku.

Héra byla velice žárlivá na svého manžela Dia, a to především kvůli jeho četným milenkám. Například pronásledovala Diovu milenku, bohyni Létó, tak, že požádala o pomoc bohyni země Gaiu. Gaia měla zajistit, že Létó nenajde na zemi žádné místo, kde by mohla porodit své děti. To však Héře nestačilo a poslala za Létó ještě hada Pýthóna, aby ji zabil. Létó se ale podařilo zachránit na ostrově Délos, který byl odtržený od země (Gaia tak zde neměla žádnou moc) a navíc, jakmile Létó vstoupila na ostrov, tak se z moře vysunuly skály, které zastavily Pýthóna. Vládce moří Poseidón poté ostrov zakotvil k mořskému dnu. Héra byla ale velmi urputná, a tak se ještě na poslední chvíli snažila zabránit porodu tak, že tento porod zatajila bohyni šťastných porodů Eileithýii. Na pomoc však přispěchala bohyně Iris, která Eileithýii o porodu řekla. Létó posléze porodila boha slunce a světla Apollóna a bohyni lovu Artemis.

Dále Héra například proměnila Kallistó na medvěda, protože se do ní Zeus zamiloval.

Héra nikdy neodpustila Héraklovi to, že je Diovým synem. Když ale Héraklés zemřel, s Hérou se tehdy usmířili. Následně se Héraklés oženil s Hébé (což byla Héřina dcera).

Mezi nejzmánější děti bohyně patří Héfaistos (bůh ohně a kovářství), Áres (bůh války), Hébé (bohyně věčné mladosti a jara) a Eileithýia (bohyně porodu).

Drbnou zajímavostí je, že pro Héru byl páv posvátným ptákem.