Bohové Olympu

Hermés

Hermás, Hermeiás

V řecké mytologii je Hermés poslem bohů. Mimo jiné je i ochráncem cest a poutníků, ale i zlodějů. Ztělesňuje také boha obchodu, lsti a podvodu. Narodil se na hoře Kylléné v Arkádii bohům Diovi a Maii.

Svoji lstivost a chytrost začal prokazovat ihned po narození. Potají, aby jeho matka nic nepoznala, se vykradl z plenek a vydal se do Pierie, kde pásl Apollón své stádo krav. Z tohoto stáda Hermés ukradl 15 krav a na nohy jim přivázal rákos a větve, aby po sobě chůzí zahlazovaly stopy. V Boiótii potkal starce a slíbil mu jednu krávu pod podmínkou, že nikomu nevyzradí, co viděl. Stařec souhlasil. Hermés si jej ale potřeboval otestovat, a tak změnil svoji podobu. Poté přišel za starcem a nabídl mu býka a krávu, pokud mu stařec řekne vše, co viděl. Stařec po chvíli váhání souhlasil. To Hermése rozzlobilo natolik, že starce proměnil v němou skálu, aby již navěky mlčel.

Jakmile Hermés dovedl krávy do Pýlu, dvě z nich obětoval bohům a zbytek zavedl pozpátku do jeskyně. Pozpátku proto, že tímto stopy mířily ven z jeskyně namísto dovnitř. Poté se vrátil do plenek. V tom čase se Apollón začal shánět po svých chybějících krávách. Věštecký pták mu prozradil, že je má hledat v Pýlu. Apollón se ale nepodíval do jeskyně, protože stopy šly z jeskyně ven. Vydal se tedy za Hermésem, kterého začal kárat za krádež, a požadoval navrácení všech krav. Hermés byl však natolik chytrý, že se Apollónovi nepodařilo Hermése nachytat. Jediné, co dokázal, bylo přivést Hermése před Dia, aby je rozsoudil. Zeus Hermovi nařídil krávy vrátit. Při navracení krav začal Hermés hrát na lyru tak krásně, že se s Apollónem dohodl, že si nechá krávy a Apollón dostane lyru.

Hermés se ale při pasení krav nudil, a tak si vytvořil pastýřskou píšťalu. Apollón se opět objevil a za píšťalu mu dal svoji zlatou pastýřskou hůl a navíc jej poslal za svými chůvami, které ho naučily věštit z oblázků. Tím se stal Hermés bohem všech pasáků krav a ovcí.

Jakmile se vše dozvěděl Zeus, udělal ze svého syna posla bohů.

Hermés prý také vynalezl pěstní zápas, astronomii, tónovou stupnici a mnoho dalších věcí.