Bohové Olympu

Hestiá

Hestie

V řecké mytologii je Hestiá bohyně posvátného ohně a rodinného krbu. Byla dcerou titána Krona a titánky Rheie.

Hestiá měla několik sourozenců, a to Demétér, Héru, Háda, Poseidona a Dia. Otec Kronos všechny děti po narození snědl, protože se obával, že jej připraví o moc. Pozření unikl jen Zeus, kterého zachránila jeho matka Rheia. Ta jej v tajnosti porodila na Krétě a Kronovi dala jen kámen zabalený v plenkách. Posléze Zeus v souboji s Kronem zvítězil a donutil ho propustit i všechny jeho sourozence. Hestiá poté odešla s ostatními bohy na Olymp.

Zde dostala výsadu zajistit si na věky své pannenství (stejně jako Artemis a Athéna), aby tím zůstala ochráněna před Apollónem a Poseidónem, kteří ji chtěli získat.

Byla považována i za ochránkyni domácnosti a bohyni vyhnaných či pronásledovaných.