Bohové Olympu

Hóry

Horae

V řecké mytologii bohyně Hóry ztělesňují roční období a pořádek v přírodě i společnosti. Jsou dcerami Dia a Themis (bohyně zákonného pořádku).

Jejich počty se v jednotlivých výkladech liší.

Jedná-li se o bohyně zajišťující pořádek v přírodě (střídání ročních období, včasný růst květů a ovoce atd.), uvádí se dvě a to: Thalló (bohyně jara) a Karpó (bohyně podzimu).

Pokud máme na mysli bohyně zajišťující pořádek mezi lidmi, nalezneme minimálně tři a to: Eunomia (Zákon), Diké (právo) a Eiréné (Mír). Jiné zdroje přidávají ještě další dvě bohyně a to: Aisa (Sudba) a Poiné (Trest).

Hóry střežily brány Olympu, ale také opatrovaly bohyně hned od narození (například Afroditu).