Bohové Olympu

Poseidón

V řecké mytologii je Poseidón bůh moře a vodního živlu. Byl synem titána Krona a titánky Rheii.

Po narození jej Kronos pozřel, stejně jako jeho sourozence (Hádés, Démétér, Hestiá, Héra, Zeus), a to proto, aby jej Poseidón nemohl v budoucnu přemoci a uzmout mu vládu. Jeho nejmladší bratr Zeus ale pozření unikl a posléze Krona porazil. Po svržení Krona došlo na dělení světa a Poseidonovi připadla mořská říše.

Poseidón dostal od Telchinů trojzubec, kterým dokázal rozpoutat bouři i zemětřesení. V neposlední řadě jej používal i jako svoji zbraň.

Jeho manželkou byla Amfitríta, ale potomky plodil i s mnoha jinými ženam,i a to jak s bohyněmi, tak i se smrtelnicemi. Dokonce znásilnil i svoji sestru Démétér. Jeho nejznámějšími potomky jsou Triton, Polyfémos, Bélos a Agénor.

V období, kdy Zeus vládl špatně, pokusil se Poseidón svého bratra napravit. V tomto nelehkém úkolu mu pomohly sestra Héra, neteř Athéna a několika dalších. Dia uvěznil do zlaté sítě a přinutili jej, aby vládl spravedlivěji.

Staří Řekové obětovali Poseidónovi býka a koně, protože tato zvířata symbolizovala dravost, násilí, ale také plodivou sílu.